Årsskrift 2005Årsskrift 2005.

Forord
Kjeld Kristensen
Er glad for at du peger på frivillighedens drivkraft. Du sætter focus på kommunesammenlægningen. Noterer mig at når man viser rundt i kommunen så bliver vor forening også omtalt. Jeg ved du også gerne vil have at årsskrift nr. 20 bliver lavet.
Eigil Andersen
Brædstrup ligger for enden af Pejsegården.  
Ofte når man er på ferie og talen falder om, hvor kommer du fra. Nå der hvor Pejsegården ligger.
Et par interview med Grete og lån af scrapbøger m.v. er der nu kommet er artikel på banen.
Læs om de overvejelser der blev gjort inden Grethe kunne kalde sig hotelejer 1. januar 1972.
Rigtig mange af de kendte kunstnere i 70-erne optrådte på Pejsegården: bl.a John Mogensen, Gustav Winkler, Dirch Passer og Peter Belli.
Der har været surt og sødt: Adskillige ombygninger, fulde huse, men også problemer med indgåelse af overenskomster og personalevilkår hører til gennem tiderne.
Varemærket har været sommerrevyen. Østjysk Musikforsyning (Øm´erne) har været med alle årene. Nu var Pejsegården virkelig på landkortet.
Nu har Grethe trukket sig lidt tilbage til hendes andre domæner i bl.a. Spanien og de 3 døtre – er alle i hotelbranchen – med Jytte ved roret på Pejsegården.
Edith Larsen Asbjørn Larsen – tegninger og fotos
Springbjerg Mose – en sommer for 9000 år siden.
Vi hører om de tidlige bosættelser, netop ved vandløb og søer – herunder også Springbjerg Mose. Der er fundet mange flinteredskaber i området, men nogen egentlig arkæologisk undersøgelse er aldrig gennemført – gør det spændende.
I 1950-erne fandt man skellet af en urokse. Så der er ingen tvivl om, at der har aktivitet i dette område for mange år siden. Der er afleveret ting til Sdr. Vissing Skole, så egnens børn (og vel også forældrene) har hørt om de lokale fund.
Nyd de flotte illustrationer af bl.a. mikrolitter, flækkeblok og skrabere.
Måske har vi alle gået for disse fund uden at kunne se det!!
Carsten Mørch Hansen
Landsbylægen 
Når vi siger læger i Brædstrup – siger i også Schmedes og Krogh-Jensen. Han fortsatte lægegerningen efter hans far. Startede i Brædstrup i 1951 og har således fulgt mange Brædstrupfamilier. Vi hører om parløbet med Johannes Schmedes – samarbejdet og opførelsen af det nuværende lægehus. Udvidelse af praksis og afhændelse. En epoke sluttede, selv om både Krogh-Jensen og Schmedes har efterkommere som er blevet indenfor lægefaget.
Læg mærke til de flotte illustrationer som Holger Schmedes omkring 1915 og 1925.
Ernst Henriksen 
Skov og skovbrug 
Når vi siger Ernst Henriksen forbinder vi ham med noget om beplantning, træer – altså skove.
Skove har været aktuel gennem flere tusinde år. Meget brugt til boliger – brændsel. EH nævner bl.a. fund i Ring Sømose og ved Fuldbro Mølle. Skiftende ejere af skovene (Kronens gods og godser/selvejere). Meget svingende hvor store arealer skovene dækkede. For godt 100 år siden blev meget beplantetet – ikke mindst hedeplantning. (læhegn). Vi kender sandflugten tæt på vor egn.
Hedeselskabet opkøbte store arealer. Beplantning i bl.a. Kongsø, Store Hjøllund og Skjærbæk. I vor kommune kan nævnes Løndal, Addithus, Sukkertoppen og Bredvad Mølle Plantage.
Nævnes skal også Mattrup der i perioden 1936 til 1952 blev beplantet med hele 295 ha.Statistik – Brædstrup kommune er over gennemsnittet for skovområde. Når nu sammenlægningen med Gedved og Horsens indregnes ligger vi lige en smule over landsgennemsnittet.Skovene har også dannet arbejdsplads for mange. – såvel skovarbejdere og administration. Arbejde som beplantning, skovning, opsætte hegn for dyrevildt, vedligeholde veje, klargøre nye arealer. I de senere år er arbejdsformen ændret meget – nu store skovmaskiner som hjælpemidler.
Bjarne Haahr Fra klaver i den ”fine stue” til egne kompositioner.Beretning om musikken. Rigtig mange fra hele omegnen har deltaget i det musikalske, man får fornemmelsen af at hele byen har bakket op om disse festlige arrangementer hvor højskolesangen blev fundet frem eller dine egne kompositioner skulle øves. Artiklen bærer præg af at mange har været involveret, du nævner mange personer som bidrager indenfor deres felt så det hele går op i en helhed .Ved I hvordan man skriver en melodi? Der gives anvisning på dette i artiklen – melodien kommer faktisk af sig selv!! Hvem der bare kunne det.Ved seneste udgivelse af Højskolesangbogen er der medtaget 7 af Bjarne Håhr´s melodier og DGI sangbogen har også en række med. Andre har fået øje på talentet – En prisuddeling ”Den folkelige sangs pris” har du modtaget i 1999.
Ellen Rossen Jensen
Brædstrup Apotek
En af de flotteste bygninger og rigtig god beliggenhed fremtoner den røde bygning med savtakkede gavle og tydeligt APOTHEK.
Den historie har Ellen nu sat på tryk. I omkring 150 år har byen haft apotek og har det endnu, men siden 22. nov. 2004 på anden adresse.
Ellen fortæller om arbejdslivet fra 1960 og til nu. I 1960 havde apoteket åbent 64,5 timer om ugen!! Ellen tager os med bag den og vi får et fyldigt indblik i arbejdsgangen og produkterne. Fremstilling af piller, laboratoriearbejde, læren af latinske navne, sygeplejeartikler, lægemidler og deres anvendelse, bogføring og regnskab.
Vi hører om de skiftende apotekere. Hvem vidste at personalet har været oppe på 32 personer.
Det ydre på apoteket er ikke ændret ret meget, men indenfor har skiftende apotekere sat deres præg.Se den gamle restaurerede skranke som er udstillet i vindfanget på Søndergade.
Karen Bækbøl Jørgensen
Forsamlingshuset i Træden – 110 år og stadig levende.
Forsamlingshuse – ja de emmer af lokalhistorie.
Vi hører om starten, initiativtagerne, finansieringen.
Udvikling gennem tiderne til politiske foreningsmøder, kortspil, andespil, danseundervisning. Fester: Alle arter familiefester, høstfest, dilettant, bal. Ansættelse af værtsfolk som klarer det praktiske.
Vi hører om aktiviteterne under krigen – her lider huset vist i forbindelse med udlejning til soldater og flygtninger. Men alt bliver klaret og familiefesterne fortsætter.
Senere er der sprøjtefester, juleklip og fastelavnsfester. – Altså samlingspunkt for hele landsbyen.Vi hører om den lange række af de årlige dilettantstykker der gennem 30 år har fyldt salen rigtig mange gange.
Hvad nu hvis Træden Forsamlingshus aldrig var blevet bygget?
Bent Henriksen 
Poul Nyrup Rasmussen
Rødder til Brædstrup
Årsskriftsudvalget fik nys om at Poul Nyrup Rasmussen har slægt der relaterer til vort område. Nyrup Rasmussen skrev for år tilbage bogen ”Rødder”. Et afsnit i bogen omhandler slægten. Vi bad Poul om han ville give os et indlæg om dette. Vi fik tilladelse til at bruge materialet fra bogen og der er yderligere skrevet lidt til.
Hans mors slægt har levet i Føvlingområdet. Vi kender nogle af navnene endnu – Them – Mortensen – Kjær. Slægten har bl.a. erhvervet sig som handelsmænd. – Politik er vel også studehandler. Morfaren Frederik Christian (yngste i en større børneflok) er født i Kjærgård, Føvling – i dag Føvlingvej 12 (den ligger ved siden af annexgården)
For at I læsere bedre kan holde styr på lokaliterne har Bent Henriksen i Føvling udredt,  hvilke gårde det drejer sig om.
Jens Kirkegaard
En planteavlskonsulents hverdag gennem 40 år.
Han fortæller om hans arbejdsliv – lige fra ankomsten til Brædstrup. Det var job i marken, kontor derhjemme og indsats af fruen – sådan. Rådgivning af landmænd og forsøgsarbejde er vigtige elementer. Rådgivningsvirksomheden havde i mange år til huse på 1. sal over Jyske Bank. Senere kommer rationalseringstiderne – sammenlægning med naboforeningen opførelse af landbocenter i Tørring. Vi hører om afvandringen fra landbruget, men til gengæld også om større effektivitet. Arbejdet ændres til mere skrivebordsarbejde og brug af EDB –rådgivning omkring uddannelse.
Carsten Mørch HansenFlyproduktion i Brædstrup.En række interessenter gik i gang med arbejdet omkring at skabe en flyproduktion af ultralette fly. Mange blev inddraget og undersøgelser blev lavet. Der skulle skabes en ”Luftens knallert” Det skulle været billigt og sikkert. Måske basis for 200 stk årligt.I foråret 1986 var der prøveflyvning (testflyvning) – ja det er uhyggelig læsning – men flyet kom i luften. Vingerne blev ændret og ny prøveflyvning i september 1986. Flyet lettede og det hele var vellykket.Den 17. oktober 1986 præsentation i Brædstrup, der hvor nu flyvepladsen ligger i Åstruplund. – Alt virkede som det skulle.Mange problemer med diverse tilladelser. Konklusionen bliver at der ikke kommer en produktion i gang. Mange forhandlinger, men ingen konkret køber. Ved generalforsamlingen 1992 afsluttedes eventyret – desværre med tab af den indskudte kapital, men rig på erfaring.
En cykeltur omkring Brædstrup i Bronzealderen – 1700-500 f. Kr.En lille artikel med tilhørende kort over turen.Brædstrup Turistforening har ladet forskellige turforslag fremstille.Cykeltur på omkring 25 km hvor der fokuseres på Bronzealderen.Vi bevæger os fra Brædstrup ud omkring Ring – Tyrsting – Fuglris – Grædstrup – Dauding og retur til Brædstrup.
Fra HjemstavnsforeningenEt kort rids over foreningens gøremål i 2005.  Maleriudstilling med Harly Dam Juhl. Skiftende udstillinger på Stjernholm – H.C. Andersen blev ikke glemt. Vi har været godt tilfredse med besøgstallet. Det er lykkedes at holde de sædvanlige åbningstider – som er mange timer for en forening på frivillig basis. Ikke engang mange købstæder som klarer det. Alt i alt et godt år.