Årsskriftet

Årsskriftet for Brædstrup lokalhistorie

Introduktion af Årsskriftet

Siden 1987 har en gruppe samlet og udgivet et årsskrift med en mangfoldig variation af artikler skrevet af lokale forfattere eller andre med tilknytning til området.

Læs mere

Hvem er vi?

Vi er en lille gruppe i foreningen, der indsamler og læser korrektur og til slut udgiver årsskriftet. Vi har tradition for hvert år i november at invitere til præsentation af det nye årsskrift. Her præsenteres de forskellige artikler og man har ofte mulighed for at møde forfatterne.

Kontakter

Årsskriftudvalg:
Benny Andersen: 20 94 13 90
Ellen T. Schmidt: 23699335
Leif Andersen: 21 40 65 87
Finn Mørk Hansen: 25 38 54 66

Læs om indholdet i de enkelte årsskrifter

Her kan du læse en kort gennemgang af tidligere udgivelser af Årsskriftet

Læs her

Seneste Årsskrift

Årsskrift 2023
I vort nye årskrift er der 10 bidrag. Her fortælles om Brædstrup kro, Magasin du Nord samt meget andet 
Mange tak til bidragsyderne samt til Peder Kjærsgaard Roulund for at skrive forordet

Register til søgning i årsskrifter

Register for årsskrifterne 1987-2018
Der er her blevet lavet et søgbart register til vore årsskrifter. Det er udarbejdet ved at man hver gang et navn, sted eller lignende bliver nævnt, så noteres det ned.
Der noteres endvidere om det er tekst, billede, kort osv, desuden noteres årstal og sidetal
Forkortelser: T = tekst; B = billede, foto, tegn. e.l., k = kort
Eks. Bødkers gamle gård, 09/67TB; her drejer det sig om Bødkers gamle gård – den er nævnt i årsskriftet for 2009 – side67 – og drejer sig om både tekst og billeder
Optegnelserne ligger i alfabetisk orden. Men man kan meget nemt søge ved at bruge ctrl+f – så fremkommer en lille boks, heri skriver man sit søgeord. F. eksempel kan vi bruge eksemplet fra før og søge ordet Bødker, så vil ordet Bødker blive vist i gult og der vil desuden stå, hvor mange gange det bliver nævnt i registeret.
Søg her: Årsskriftregister