Årsskrift 2007

 Årsskrift 2007 

Forord
Ruth Dam
Vi giver stafetten til en person hvert år. I år spurgte vi vor tidligere formand Ruth Dam.
Ruth har stor indsigt i foreningens arbejde og har valgt at skrive om betydningen af foreningens virke, men ser også fremad til samarbejdet i ”Horsens Kommune”
Edith Larsen 
Jyske Enkeltgravsfolk på Brædstrupegnen.

Asbjørn Larsen-Tegninger og fotos
Artiklen lægger motiv til forsiden. De gamle økser præsenterer i år årsskriftet på bedste vis.
For en del årsskrifters tid siden har Edith og Asbjørn givet os en læseoplevelse. Nu har I chancen igen for at se hvad der findes i jorden omkring Voervadsbro. Det drejer sig om enkeltgravskulturen – tiden 2800 – til 2400 f.kr. Vi hører om samspillet mellem Gudenåens forløb, de gamle veje og beboelserne.  Der er gode forklaringer på højene og deres placering – kan yderligere granskes via markeringerne på de kortudsnit der er i artiklen. Selv små gravhøje ved Nedenskov har mange sikkert utallige gange passeret uden at tænke på, at der ligger historie bag.
De er afbilledet i bogen – se selv efter i naturen næste gang.
Anders Errboe
På min vej til Brædstrup
Anders Errboe fortælle om hans oplevelser ved at komme til et fremmed sted, men allerede nu har han ”arbejdet i byen” i 25 år.
Vi hører om turen fra omkring Dørup/Hem til Pejsegården i Brædstrup og om de personer han mødte og lærte at kende. Læs om oplevelserne i Dørup, Voerladegård og Hem set fra en lidt skæv vinkel. Lokal tilknytning har forfatteren også idet tip-tip oldefar var præst i Tønning/Træden –  historien fra arkiverne er fundet frem. Vi hører om Revyen på Pejsegården, specielt om nogle at de personer der har været gæsteskuespillere, hvordan de har oplevet egnen. Glæd jer til at læse det hele – det kan ikke gøres uden at I trækker på smilebåndet eller bryder ud i en stille latter.
Erik Rask Petersen
Brædstrup Kommunes tilblivelse
Tiden er kommet til at vi bringer noget om dens opstart i 1970. Vi lader en person, som var tæt på begivenhederne om at fortælle historien – nemlig Erik Rask Petersen – ansat på det kommunale område og fra 1972 kommunaldirektør i Brædstrup.
Vi hører om samspillet med amtet og de omkringliggende små kommuner. Hans Mikkelsen spiller en stor rolle på daværende tidspunkt. Vi hører om sammensætningen af kommunalbestyrelsen og artiklen er illustreret med et godt billede derfra. Også i 1968/69 var debatten der om området omkring Voerladegård burde gå til Skanderborg. Ja – det oplevede vi igen nu omkring 37 år senere!
Bendt Nielsen
Hem Odde – en perle ved Mossø
Den nordlige spids i Brædstrup Kommune. I dag er der ikke synderlig aktivitet der, men tidligere har området været velbesøgt. Historien omkring rytterdistrikt beskrives – senere udskiftningen. Fra 1935 lå Hem Odde Hotel der som samlingspunkt for områdets aktiviteter – ikke mindst bal og musikarrangementer. I 40érne var der hektisk aktivitet på en anlagt motorløbsbane. Iflg. aviserne var der op til 10.000 tilskuere. Efter et ejerskifte i 50érne blev området mere benyttet af ”fritidsfolket” idet der blev anlagt en campingplads. Pladsen er nedlagt i 2006, men området er stadig et besøg værd – tag derud og oplev naturen.
Aage Holm Due
Opsamling på livet  
Brudstykker fra hans oplevelser på Brædstrupegnen.
Tandlægebesøg – At samle på frimærker, det gjorde alle knægte vel dengang og så lidt på Richsmærker – Vi hører om en 9 år gl. drengs oplevelser i naturen om skov, veje, åer i Kollerupområdet.
En god beskrivelse af familiebesøg i Ring og så lidt om at handle med duer som knægt – ja duer kan finde på at flyve hjem igen selv om de netop var solgt!! –
Fortidsmindet ”Gammelmand” – Hvad er det?  Få svaret i artiklen.
Lars Henning Schroll
Herman og Sine i Slagballe Bakker  
Signes mand er død. En annonce i avisen – søges en karl til gården. Herman ansættes og med tiden går bliver de ægtefolk. Snakketøjet var i orden, men flid og kundskaber var i bund. Altså går det nedad med den store gård og sluttede med tvangsauktion.
Her kommer Slagballe bakker ind i billedet. De køber et lille bindingsværkshus. Arbejder lidt ved landbrug – bliver så fiskehandler og går fra gård til gård og sælger. Kundskaberne mangler stadig og han bliver snydt. Betegnes som en mand uden initiativ – dog skulle han hugge brænde med smed øksen langt væk og meddelte Sine at han ikke kunne finde den.!!
Vi får en sød historie om dovenskab.
Han fik opkaldt en vej efter sig – Hermansvej i Slagballe Bakker. Den er der endnu.
Poul Dahl
”Anelyst”
Lidt udenfor Brædstrup lå gården Anelyst. Opført i 1797 men har nu veget pladsen for Brædstrup bys udvikling. Poul Dahl – ja de fleste kender manufakturhandler Dahl – har beskrevet ejerforholdene. Et vigtigt hjælpemiddel har været at en af ejerne har skrevet dagbog starten i 1830. Gården følges helt op til 1995, hvor Brædstrup Kommune køber den. Den nåede at være i samme slægt i 198 år – tæt på et jubilæum.
Gitta Kristensen – redigeret af Jørn G. Bech
 Flygtning i Rye-lejren   
Gitta Kristensen bor i Gl. Ry og skrevet erindringer fra krigens tid – spec. opholdet i flygtningelejren. Artiklen her er et forkortet uddrag. Beretningen i helhed er afleveret til Hjemstavnsforeningen. Jørn Bech har redigeret i materialet og sammensat artiklen.
Artiklen drejer sig om et menneskes skæbne flygtet fra krigens forfærdigheder i 1945. Ankommet med skib til København sammen med en syg mor. Ankomst til baraklejren ved Gl. Rye Flyveplads (med 12.000 flygtninge) Vi hører om dagligdagen i lejren med de mangler der hører til i en svær tid.
Gitte møder i slutningen 1945 Palle i lejren. Vi hører om illegale besøg for at de to kunne være sammen. Forholdet blev opdaget og Gitte blev straffet med 14 dages fængsel.
Det lykkedes for Gitte, der var gravid og moderen at få lov tilatkomme ud af lejren og rejse til Tyskland.
År senere lykkedes det af få indrejsetilladelse til Gitte – så familien kunne genforenes. De blev gift i 1949.
Viggo Mortensen
 En landsbyvognmand
Artiklen er startet som et interview med nu afdøde (2006) Viggo Mortensen – foretaget af Jørgen Hvid Jakobsen i Nim. Efterfølgende har Birgit Jensen i Nim redigeret og tilrettet stednavne og personer, således vi nu kan præsentere en god artikel om at være vognmand i landsbyen Nim.
Vognmandsforretningen er fra ca. 1915 – Viggos far havde vognmandsforretningen og allerede som dreng kom Viggo så med på turene – ja det lå vel i kortene at han skulle fortsætte virksomheden. En gennemgang af hovedgaden beboere bliver der også fortalt om. Viggo overtager bedriften i 1953. Vognmanden kørte for alle og kendte alle i lokalsamfundet. Vi hører om udskiftning af biler. Det største køretøj (tankvogn) lastede 20 tons og kørte med mælk. Også konen i huset havde mange pligter læs selv om dem.
Vagn B. Knudsen
Dørup Smedje 
Vagn Knudsen interesserer sig meget for lokalhistorien omkring Dørup og Hem. Han skriver om den gamle smedje som er omkring 100 år gammel. Vi hører om opgaverne som en smed udførte – hestesko – afhorning af tyre/ring i næsen – rep. af cykler – rep. landbrugsmaskiner – senere rep. af oliefyr og centralvarme. Nok et erhverv som stortrivedes dengang, men som nu næsten er uddød.
Karen Bækbøl Jørgensen 
Træden Valgmenighed
Træden valgmenighed startede i 1920 og nedlæggelsen var i 1979. På et tidspunkt var der mere end 200 medlemmer. Generelt har menigheden rødder tilbage til grundtvigske menigheder. Vi hører om de forskellige lærerer som har været på egnens tilbage i 1800tallet. Vi får indsigt i de forskellige præster og stedet Grumstedbjerg med præsteboligen – i øvrigt et flot byggeri fra 1920. Relationerne til Vestbirk Højskole er også talrige.
Hans Ulrik Riisgaard Chr. Moeskjær  Hjemstavnsforeningen
Benny Andersen
Han har tidligere beskrevet livet i Holmsgård i Brædstrup by og nogle at dens døtre.
Vi hører om oldefaderen som i 1910 købte Brædstrup Trælasthandel og boede på Søgade. Kom i sognerådet i Tønning/Træden og ligger nu begravet på Træden Kirkegård. Datteren Brynhild blev gift med en søn af Holmgård. De byggede senere gård i Gammelstrup. Levende fortælling om de familiemedlemmer der har relation til egnen.
Moeskjærs svendestykke fra ca. 1880 (Bogskab) er afbilledet.
Hjemstavnsforeningen har modtaget en del effekter fra slægten ikke mindst den første skrivemaskine i Brædstrup. Afslutningsvis har jeg skrevet lidt om foreningens virke siden sidste årsskrift udkom. Vi har nu fået nye samarbejdspartnere i forbindelse med kommunesammenlægningen. Kulturdirektør Hanne Damgård var på besøg på vor generalforsamling.
Arkiveringsopgaver går fremad på arkivet – flere har henvendt sig som hjælpere – glædeligt. Sædvanlig stor aktivitet på Stjernholm hen over sommeren.
Tankerne om byggeri ved Stjernholm skrider fremad – nu er soklen støbt.