Årsskrift 2008

Lad os kikke på årsskrift 2008.

Forord Per Kristensen I år har vi bedt Per Kristensen om at indlede årsskriftet. Solvarmeanlægget vil en dag blive historie. Forsiden er præget af dette tiltag. Lad os se tilbage om en del år – formentlig kan vi konstatere, at Brædstrup blev sat på landkortet på dette område.  
Fugleskydning – stadig del af Brædstrups foreningsliv          
Erik Rask Petersen 
De fleste af hos har hørt om fugleskydning. Men er baggrunden herfor og hvordan fungerer det – det har vi sat os for at undersøge.Man skyder så til mål efter en fugl og efter et tællesystem kan beregnes hvem der vinder. Fugleskydning har fundet sted i Brædstrup i mange år. Vi ved at foreninger blev dannet tilbage i 1889 og skydning foregår den dag i dag. Skydningerne har fundet sted på Centralhotellet og i mange år på Brædstrup Kro. Vi får også et eksempel på hvordan en konkret fugleskydning fandt sted og for fuglekongens vedkommende skulle der året efter gøres status for regeringsperioden.
Barn og teenager i Sdr. Vissing, Vinding og Brædstrup i 1940/50 erne
Ejner Mørk Hansen
Vi befinder os primær i Sønder Vissing området. Nogle nedskrevne erindringer fra en farbror Søren giver en god hjælp til den første del af barndommen.Indblik i familiens oplevelser i kronologisk orden. Lad mig nævne – krigen – legekammerater – skolegang i Sdr. Vissing – Violinen blev anskaffet i 1946 og Ejner spiller stadig  – Realskolen i Brædstrup – fritidsinteresserne på daværende tidspunkt er at gå med aviser, spille musikinstrument, spejder, spille håndbold. Interessen for musik har fyldt meget.Et lille smil får man også af at læse: En tur rundt iHamburg ender i St. Pauli – med damer siddende i vinduet – Det havde du ikke set i Brædstrup!!Beretningen slutter i 1956.
Bødkeren i Brædstrup
 Carsten Mørch Hansen
Hvis vi i dag spørger ungdommen om hvad en bødker er for en størrelse – tror jeg vi vil få meget vigende svar. En bødkerslægt gennem 7 generationer. – Mads John Lorentzen levede 1897 -1967. Han startede i KOKBORG på Grædstrupvej og flyttede senere til Søndergade i Brædstrup.Købte træ i Horsens og udhuggede træet til stave til dritler og tønder. Ved hans død anses han som en dygtig håndværker der leverede mange smørdritler til Brædstrup Andelsmejeri. Med ham uddøde dette håndværk i Brædstrup selv om han havde sønner – men ingen turde overtage dette uddødende erhverv. Ivrig lystfisker og han var medstifter af Brædstrup Sportsfiskeriforening i 1941.
Nogle bronzealderhøje i Underup Sogn
 Aage Holm Due
Denne gang er vi i Underup. Men også i Brædstrup er der bronzealderhøje Klovenhøj og Brønshøj. En god beskrivelse omkring Ilhøj, beliggende lige sydvest for Underup Kirke. Lidt nordvest for Underup kirke ligger andre høje nemlig Trehøje. Længere øst for kirken finder vi en lang række høje i Vorbjerg.  Aage runder artiklen af med at konstatere at der ligger mange høje som er ca. 4500 år – vel at bemærke uberørt!!! Tag ud til Underup og oplev artiklens indhold på nærmeste vis. 
Den sidste henrettelse i Thyrsting Herred
 Jesper Birkler.
Birgitte Henriksen – ansat på rådhuset –  fortalte at hendes oldefar havde kørt vognen til henrettelsesstedet. Vi fik samlet materiale sammen og Jesper Birkler (tidligere præst i Grædstrup) gav tilsagn om at sammenskrive det hele.Hele historien som afsluttes med henrettelse i 1856. Forud var gået omstændighederne omkring anholdelse, afhøring, indsættelse i Brædstrup Arrest, tiltales for mord, tyverier, bedragerier og løsgængeri. Tilståelsen falder og den 22. December 1856 skal henrettelsen ske. En stor skare var samlet og skarpretteren fra Horsens førte øksen. De jordiske rester blev begravet udenfor kirkegårdsdiget ved den nu nedlagte kirke i Ring.Afslutningsvis får vi fortalt om familien Henriksens overleveringer af det skete – kirkebogen viser hvad der blev skrevet – og i 1998 var der gravearbejde ved kirkegårdsdiget. Nogle knogler blev da opgravet – måske resterne fra de 2 som måtte blive udenfor kirkegården.
En tidlig vinterdag i Dørup i 1939
  Vagn Boes Knudsen 
Dengang startede dagen tidlig. Smeden var i gang kl.6.30 med at tænde op i essen. Maren malkede køer kl. 5.00. Mælkekusken hentede mælk kl. 7.00 så det var nødvendigt at komme tidligt i gang. Købmanden var klar til at åbne kl. 8.00. Skolen skulle i gang – først med opvarmning i kakkelovn så opvarmning af stemmer ved morgensangen.Lillebilvognmanden gjorde klar til den første tur med en Ford årg.1930. Senere på formiddagen kunne man komme med rutebil enten til Skanderborg eller Horsens – men man skulle huske at hejse enten rødt eller gult flag som signal til at der var rejsende. Om aftenen var der husflid. Så meldte trætheden sig og inden længe startede en ny dag.  
Bankfusioner/overdragelser
 Carsten Mørch Hansen
Bankkrisen  har bredt sig til hele verden. Det medfører ofte nedlæggelse af banker eller fusioner. Netop det denne artikel handler om – men tidsperioden er vel for omkring 50 år siden og fremad – og ikke så dramatisk.Pensioneret direktør i Sydbank Jørgen Hansen har lavet en flot gennemgang af fusioner – fsv. angår banker ikke sparekasser – for hele det gamle Vejle Amt.Men nu har Carsten lavet uddrag  omfattende den andel som hører hjemme i vor nærområde.  Primær er vægten lagt på Banken for Brædstrup og Omegn og Brædstrup Landbobank filial af Horsens Landbobank.  Der fortælles om fusionen, hvorfor og hvordan det gik. Ender det med at der indgåes fusionsaftale med Jyske Bank. – og f.s.v. Landbobanken med Sydbank.
Det gamle hus i Nimdrup 
Else Bundgaard
Køber et hus i Nimdrup – året er 1991. Hvad har det med årsskriftet at gøre?? Jo – nysgerrighed til det område og dermed huset. Kommer hurtigt i kontakt med de lokale. Får et gammelt skøde fra 1876 – det sætter dig i gang med at undersøge historien og lytte til egnens beboere. En fortælling om naboerne (mange navne og steder nævnt) – det bliver til en slags integration for et tilflyttende ægtepar fra Sjælland. En lang række familier og deres historie beskrives  i perioden fra midten af 1800 tallet til for 30-40 år siden.Artiklen er dermed et klassisk eksempel på at historien findes – bare man dykker ned i den.
Brædstrup og besættelsen
 Gunnar Viby Mogensen 
Kontakt til Gunnar Viby Mogensen og han skriver en meget detaljeret om hans erindringer fra barndommen i Brædstrup. Gunnar er født i Brædstrup i 1934  og artiklen er forfattet med udgangspunkt i erindringer fra barneår. Bl.a. nævnes at farfaderen var arrestforvarer i Tinghuset – rømning af bygningen som tyskerne krævede. Ry flyveplads havde stor aktivitet under krigen og overflyvninger i Brædstrup oplevedes ofte. Specifik hører vi om hvad netop Gunnar oplevede den dag flystyrtet var ved Åstrupgaard. Cyklede til stedet og fortæller om en purks oplevelser og det indtryk det gjorde, at se mennesker var omkommet. Selve historien om flystyrtet har Aage Holm Due beskrevet i årsskrift 1994. Artiklen fortæller hvordan en dreng oplevede det og hvilket indtryk det har sat sig.
Ældre Jernalder omkring Sdr. Vissing
 Edith Larsen
Tegninger og fotos: Asbjørn Larsen
En beretning omældre jernalder (lidt yngre end bronzealderen). Området er rundt om Sønder Vissing. Vi får en god beskrivelse af stederne, hvor der er fundet lerkar og potteskår. Edith giver også anvisninger på teorier hvorfor det netop er der disse ting findes. Mange fund er fra området ved Vestermarken. En del af disse skår er bl.a. afleveret og kan ses her på Tinghuset. I slutningen får vi en gennemgang af hvordan en landsby var opbygget i jernalderen.Artiklen er forsynet med et kort over Sønder Vissing med markering af de steder der nævnes.
Begivenheder i Brædstrup-området 2007-2008-læst i Horsens Folkeblad
 Anya WissendorffLokalredaktør, Brædstrup
Vi har valgt at lave nogle sider om historien i vort område i det forløbne år. Anya har fundet de store overskrifter frem fra Horsens Folkeblad. Det giver et overskueligt overblik over hvad der rørte sig fra august  2007 til august 2008.Blandt andet kan nævnes i uddrag:Forslag om nedlæggelse af borgerservice på rådhuset.SolvarmeanlægÅrets BIF – frivillig indsats for Brædstrup Idrætsforening.Butikslukninger – og åbninger.Friklinikken  kåres om landets mest effektive klinik.Stationsbygningen er færdigrenoveret.Brædstrup Tennisklub 100 år.
Årets gang i Brædstrupegnens Hjemstavnsforening
Benny Andersen  
En lille beretning for årets gang i Brædstrupegnens Hjemstavnsforening. 275 medlemmer, god aktivitet og mange hjælpere, men et generationsskifte godt kunne bruges.Arkivet har arbejdet godt med indsamling og registrering – flere har været på kurser. Åbent 4,5 timer ugentligt – ulønnet. Lavet udstillinger på Tinghuset. Frihedssamling udvides og ordnes løbende.På Stjernholm har der været ca. 2000 gæster – herunder adskillige skoleklasser. Åbent 2 dage i sommerhalvåret (onsdag og søndag) Flere temadage med levendegørelse har fundet sted.Opførelsen af hallen blev påbegyndt for ca. 1 år siden og vi er nu næsten færdig. Der står 288 m2 som er blevet til via en flot opbakning lokalt og med megen frivillig arbejdskraft – men også mange kræfter er anvendt for at skaffe byggesummen. Indvielse vil finde sted i forbindelse med åbning af den nye sæson 2009.