Årsskrift 2009

Resumé af Årsskrift 2009
 

Forord Marianne Nørmark Vi giver stafetten til en ny person hvert år. I år har vi bedt Marianne Nørmark om at indlede årsskriftet. Marianne har på den korte spalteplads – skrevet om vigtigheden om at vi husker at give historieinteressen videre. Giv børnene en snert af historien – så de forhåbentlig selv fatter interesse senere.
Stationsliv i Tønning         Leif Andersen Turistforeningen havde arrangeret en tur til Tønning Station og derfra en gåtur. Mange historier blev fortalt ved den gamle stationsbygning. Leif A. lovede at gøre noget for at samle disse fortalte oplevelser. Sjove historier er fundet frem og Leif Andersen har udbygget med flere oplysninger fra de lokale beboere.
Dyrskuer
Erik Rask Petersen
Disse skuer har været holdt i vort område gennem mange år. Optakten er helt fra 1862 hvor man besluttede at oprette Thyrsting-Vrads Herreders Landboforening og kort tid efter afholdtes det første dyrskue. Læs om festdagen, som et dyrskue altid var. Gårdejer Peter Sørensen, Dauding var i en periode meget aktiv indenfor arrangementet med fællesskuer. Se maleriet som Ulrik Schmedes malede i 1950érne – nu ophængt på Klovenhøjcentret.
Lokal vandforsyning 1908-2008. Addit Vandværk gennem 100 år
.Keld Pedersen
I 2008 havde Addit Vandværk eksisteret i 100 år, i den forbindelse blev der skrevet et jubilæumsskrift af Allan Leth Frandsen.Efter aftale har Keld Pedersen bearbejdet materialet og fundet det mest spændende frem og suppleret med nye billeder. Læs om de goder et vandværk gav, læs om problemerne gennem årene og følg udviklingen frem til brug af vandmålere.
Da Hem Odde havde sin storhedstid Anders ErrboeEn meget læseværdig artikel om livet på Hem Odde. Læs om livet der fra midt i 1800 tallet og frem. Aktiviteterne under krigen beskrives og den kendte Dagmar Andreasen – Rynkeby Most omtales. En flot beskrivelse af livet omkring den landskendte motorbane og den aktivitet der var der gennem  årene op til 1956. Læs om Hotel Hem Odde  og dens skiftende ry på godt og ondt. I 1991 blev hotellet nedrevet og der blev renoveret hus og campingplads og senest er området ændret til privat beboelse – efter at 3.500 musikelskere nød Lars Lilholtkoncert i år 2000.
Brædstrup Ægeksport 
Nete Brink Oskar Nielsen
Nete Brinks far og Oskar Nielsen har arbejdet ved Brædstrup Ægeksport.
Vi får historien om æggenes vej fra producent og næsten til forbruger med vægten lagt på aktiviteten i Brædstrup. Æggene blev indsamlet fra landejendommen i en radius på 15-20 km fra Brædstrup. Herefter blev de sorteret og pakket – og sluttelig eksporteret. En arbejdsplads på 15-20 med skiftende tilhørssteder i Brædstrup by. Mange kender sikkert virksomhedens sidste beliggenhed – ejendommen på Jernbanegade, som nu er ombygget.
Fra familien Tschenka til skolestil Sven Jørgensen Stilen er skrevet af Lisbeth Christensen i Nim i 1958 på Rødding Højskole. Den omhandler en vandrehistorie i familien med lidt omdigtning i stilen. Sven kendte også historien og kunne via en slægtsbog sætte sammenhængen sammen. Stilen gengives i helhed. Efterfølgende er der gransket i fakta  omkring de nævnte personer. Vi er i Torpområdet – En billed- og stenhugger Tschenka har en af hovedrollerne.  Det var vandrehistorien – der blev holdt op mod fakta – måske skulle vandrehistorien have haft lov til at leve i nye og mere spændende versioner.
En vidunderlig historie om Burgaarde Mølle og møllerparret Sissel og Ulrik HansenEsbern FrandsenHistorien er bygget op omkring møllerparrets guldbryllupsfest i 1921. En sang på 45 vers og det hele på jysk. Versene er velskrevet og fortæller ufatteligt meget om parret. Artiklen gengiver ca. 1/3 af versene. Esbern Frandsen fortæller om livet i Burgårde området, og i særdeleshed om møllerparret Sissel og Ulrik. En pudsig ting er at møllen blev solgt til Nørre Snede og senere blev møllen igen nedtaget og sendt til USA og kan nu ses i Elk Horn.
Brædstrup Rebslageri
Inger Rosendal Lauersen
Brædstrup Rebslåeri blev grundlagt i 1898. Grundlæggerens barnebarn Inger Rosendal Lauersen bosiddende i Nørre Snede fortæller om familiens virksomhed, så indtil for få år lå midt i Brædstrup by. Mange husker den lange bygning der var 110 meter lang, men hvad foregik derinde. Vi får en beskrivelse om fremstilling af reb. Brødrene Alfred og Andreas Rasmussen overtager virksomheden i 1943. Familien var meget anset i byen og Andreas Rasmussen var i mange år medlem af sognerådet og senere i Brædstrup byråd. I 70´erne var det et håndværk som var ved at være udkonkurreret og efterfølgende blev det lukket ned. Bygningerne var en kort tid museum og i dag er der bygget andelsboliger.
Fælleslegat for værdigt trængende Keld PedersenDet er en samling af 28 mindre legater. Legater som er lavet i bedste mening for mange år siden, tiden og beløbsstørrelsen er løbet fra dem. Midt i 70 érne blev de samlet. Læs om en del af de specielle navne og formål disse små legater havde. Andre legater er specifikke og har krav om uddeling til bestemte familier, vedligeholdelse af gravsted og krav om bestemt arbejdsplads.Specielt omtales et legat fra Slagballe – fundatsen findes stadig og er forsynet med Kong Christian X´segl.
Vestbirk Vandkraft – et arbejdende museum. Allan Leth Frandsen Vi får fortællingen om, hvad der skete forud for den 2. December 1924 (altså for 85 år siden). Spændende læsning om Vestbirk Vandkraftværks planlægning – opførelsen med de besværligheder det medførte og selvfølgelig budgetoverskridelse som vi også kender i dag, når der bygges nyt. Hvad skete der den 2. December i 1924 jo kraftværket producerede den første vekselstrøm. Fortællingen fortsætter op gennem krigsårene og giver eksempler på problemer med sabotage. Herefter følger beretningen om den manglende rentabilitet af driften og dernæst salg og degradering til arbejdende museum. Næste gang I kommer til Legoland – se da bygningen opført i klodser.
Begivenheder i Brædstrup-området 2008-2009-læst i Horsens Folkeblad Anya Wissendorff
Lokalredaktør, Brædstrup
I lighed med sidste år har Anya fundet noteret flittigt når der har været episoder i vort område, som man senere kunne tænkes at ville erindre. Året er fulgt månedsvis og illustreret med fotos.
Årets gang i Brædstrupegnens Hjemstavnsforening Benny Andersen  Afsluttende giver vi en lille beretning om året der gik for vor forenings vedkommende. Arkivet har arbejdet godt med indsamling og registrering – flere har været på kurser. Arkivet er pænt besøgt hele året rundt. Åbent 4,5 timer ugentligt – ulønnet. Lavet udstilling på Tinghuset med den lokale maler Peter Vorgaards udlånte malerier.
Frihedssamling udvides og ordnes løbende – og i foråret blev en udstilling ”Hjemmeværnet i 60”  præsenteret.  
På Stjernholm har der været ca. 2000 gæster – herunder adskillige skoleklasser. Adskillige temadage med levendegørelse har fundet sted .
Opførelsen af udstillingshallen blev i foråret afsluttet ved en sammenkomst. Nu er alt både ude og inde færdigt og for længst taget i brug. En rigtig flot opbakning af frivillige hjælpere og sponsorer fra hele lokalområdet.