Årsskrift 2010

Indholdet af årsskrift 2010.

Forord Ellen SchmidtVi giver stafetten til en ny person hvert år. I år har vi bedt Ellen Schmidt om at indlede årsskriftet. Ellen har på den korte spalteplads – skrevet, at årsskrifterne både er oplysende og underholdende. I jobbet som lærer på Brædstrup Skole har årsskrifternes indhold fra svundne tider indgået i undervisningen og givet svar på fortiden. Og efterfølgende i klassen har det dannet grundlag for drøftelse af fremtiden – så det er dejligt at årsskrifternes indhold også bruges hos ungdommen.
Brædstrup og jernbanen.          Vigand Rasmussen  Brædstrup som stationsby – Vi har bedt Vigand Rasmussen om at skrive om banen med relation til netop Brædstrupområdet – velvidende at bogen omfatter hele strækningen Horsens –Silkeborg.
Banen er fra 1899. Lange forhandlinger fra omkring 1851 inden banen var en realitet. Opførelsen af stationsbygningen – anlæg af spor – gods og personbefordringen – Dens store betydning for byen som industrialiseres og arbejdsstyrken får større mobilitet. Ulykken i 1915 med 2 dræbte.
Banens konkurrent – knallerter og senere rutebiler.
Hvordan mon Brædstrup havde set ud – uden banen!
Afgang 6.40 Retur 15.40 Jette BuchVi bliver ved jernbanen. Modtaget en artikel om oplevelserne ved at bruge banen hver dag – nemlig 6.40 – 15.40. Vi får nemlig historien fra begyndelsen er 1960 om at køre med toget til Horsens for at gå i skole. Vi hører om hvordan der blev højrøstet pjattet – forholdet til togføreren. Turen på de forskellige årstider. Artiklen slutter med at forfatteren nu nyder naturstien – læg mærke til at der gror hindbær, blåbær og skovjordbær. Mange udsmidte æbleskrog vidner om banens aktivitet. 
Husmand Søren Jacobsen Kjær, Sønder Vissing Sandmark
Ejner Mørk Hansen 
 Forfatteren starter med at lade tankerne gå til en nylig læst bog – lad mig gætte ”Slagtebænk Dybbøl” Nu er historien om Søren Jacobsen Kjær fra Sønder Vissing skrevet – han var soldat under krigen 1860-64. Forfatteren har været særdeles grundig i efterforskningen – mange kilder er undersøgt og beskrevet – bl.a . viser det sig at ca. 40 soldater er udskrevet fra Sønder Vissing området. (kunnet mærkes på manglende arbejdskraft og frygt for dem)  Søren slipper levende fra krigen og lever med familien på et husmandssted i Sønder Vissing indtil sin død i 1902.
M. Sørensen & Søn – købmand i Brædstrup
Kirsten Munkgaard Christensen
Det drejer sig om købmandsforretningen beliggende på Bredgade 8 – som familien drev af 1918-1977. En købmandsforretning dengang havde en helt anden struktur – varegrupper som korn, foderstoffer, kolonial, isenkram, støbegods og brændsel. Gå en tur ned på adressen og ind i gården og se spor efter forretningen. Annonceringen berøres også: ”ægte kokosmel er hjemkommen”. Forretningen må have fået telefon tidligt – har nr. 1 og nr. 12. Vi hører om personalet – bogholder, 1., 2. og 3. kommis, lagerforvalter, lærling og tjenestepige og –karl. Kirsten fortæller også om hvordan det var at være barn i købmandsgården. I afslutningen gøres status – 7-8 aktive købmand – nu er der ikke flere.
Naldalgård, en gård ved vejen Svend TønnesenNotater og scrapbog lavet gennem en årrække danner grundlag for denne artikel. Forfatteren er 98 år og beskriver vejene og familiegården – Naldalgård.Vi hører om vejene vel en kongevej – datidens hærvej som var længde vejen i østjylland. Gården frikøbes fra Urup  1805 og vi hører om familierne som besad den.
Kvindeoprør i Brædstrup – Fra nul til seks kvinder i byrådetInger Poulsen Den nyere historie må heller ikke glemmes. Inger Poulsen beretter om politik for 40 år siden. Kommunalreform i 1970.5 kommuner blev sammenlagt og borgmesteren var Hans Mikkelsen. Det var den tid da mænd stod øverst på opstillingslister – i hele området og 17 mænd blev valgt. I 1974 blev der opstillet en kvindeliste (p.g.a at man i det politiske partier var meget tilbageholdende med at opstille kvinder) – her blev Marie Lykke Eriksen valgt. Det var en begyndelse på oprøret. Allerede i 1978 var man opmærksom på kvinderne og de var kommet på de fleste valglister og hele 6 blev indvalgt. Læs om det politiske spil og om Inger Poulsens karriere som politiker.
Slagballe Bakker og omegn gennem 150 år .Else BundgårdKnud MøllerArtiklen er blevet til via en aflevering til arkivet, idet en familieoptegnelse skrevet i 1949 – af Marie Jensen –  om en Slagballefamilie tilbage i 1800 tallet fortæller bl.a. om udflyttergården fra Rodvigsballe. Beretningen giver os indblik havens beskaffenhed, dyrene på gården, skrækken for tordenvejr, skolegang, en tur til Slagballe i 1939 beskriver de forandringer som var sket. Desuden nævnes mange familiemedlemmer og naboer i området.
Det var også årene hvor beplantning var godt i gang. Der blev plantet 37 tdr. plantage og historien beretter om Brædstrup og Omegns Plantningsforening med mange navne på foregangsmænd. På de tider blev der uddelt sølvbægere for særlig indsats og for denne plantning fik faderen Christen Jensen dette hædersbæger.De fleste kender sommerhusområdet i Slagballe Bakker – artiklen har historien bag den. Omkring 1918 er ca. 300 parceller til salg (incl. Bryrupområdet). Ejeren af området øjnede antagelig en godt fortjeneste, men ved krigsafslutningen fald ejendomspriserne og salget går næsten i stå. Arkivet har en del handelsdokumenter fra den tid. Tvangsauktionerne begyndte omkring 1922 og retsbetjent Hansen opkøber en lang række grunde. Der ses priser til 2 kroner. Priser i 1930´er ca kr. 100 – Der er eksempler på at Hansen sælger grunde til ca. kr. 600 –  Det må kaldes forudseenhed og godt købmandskab. Artiklen omtaler også nogle ”spøjse” personer som kom til at i nogle af husene – det kan godt give anledning til et smil. Tak for en god artikel hvor der har været et stort forarbejde bl.a. med interwiev af flere boboere fra området.  
Ceres depotet i Brædstrup ved N.K. Brink
Poul Brink
En artikel fra den tid da hver bryggeri havde et depot i mange byer. Alene i Brædstrup var der flere, men vi får historien om Ceres-depotet – men også noget om de øvrige depoter som åbenbart var tiltrukket Østergade. Øldepotet kom til at strække sig over 3 generationer – Poul – faderen Niels K. Brink og morfar Anders Madsen Andersen. En detaljeret gennemgang af driften af et øldepot fra omkring 1940 til epoken ender 1978. Der bliver nævnt mange steder, mange personer er benævnt og pudsigheder og oplevelser hos kunderne er fremdraget –
Vi hører om udviklingen – nye og større biler – de tunge løft når ølkasser skulle bæres i kælderen hos kroer, købmænd og brugsforeninger.
Artiklen sluttes med et dejligt digt om ”en aftensbajer” – skrevet af Poul Brink !?
Dolketid i Tønning skov
 Leif Andersen
For et par år siden havde Turistforeningen en tur til Tønning som blev efterfulgt af en spadseretur til Tønning Skov. Her blev historien om en dolketidsgrav fortalt. Indtrykket var at der vist ikke var mange som havde hørt noget før eller været på stedet. Vi fik Leif Andersen til grave lidt i historien og artiklen er baseret på oplysninger i bladet Skalk fra 1967 som beretter om udgravningen i 1966. Det er et område som er højt beliggende med tætliggende sten på omkring 225 m2. Der er et kort i årsskriftet som viser placeringen – så god tur til Tønning.
Malermesteren og trikotagehandlersken.
Poul Dahl 
Poul Dahl har tidligere skrevet ”Erindringer fra 50´erne” og om ”Anelyst”. Nu er han på banen med en artikel om den del af handelslivet i Brædstrup som hans forældre var involveret i.
I en detaljeret beskrivelse af livet som malermester, berettes om bedstefaderen Carl Peter. Efter hans tidlige død træffer enken Ane Marie den beslutning at hun vil drive en trikotageforretning. Vi hører om driften af denne og de viser sig at denne forretning kom til at præge forretningslivet i Brædstrup gennem mange år. Hun bliver gift med Erik Dahl. Sammen drev de forretningen i mere end 30 år – indtil 1978. Poul fortæller detaljeret om forretningen og flytning fra 45 m2 til 200 m2 butiksareal, varerne, regninger, juleudstillinger, glæde og sorg i familien. 
Et langt spil kort i Brædstrup L´hombreklub
Arne Rodsted Nielsen
Arne Rodsted giver os et indblik i det ”ædle” kortspil. Vi hører om udviklingen i klubben fra starten i 1954. Et spil som kan spilles igen og igen – dvs. at man diskuterer og søger at finde årsag til godt- eller fejlspil. Klubmesterskaber og deltagelse i Danmarksturneringen. Artiklen bærer præg af at man skal spille i mange år, før man har rutinen til at vinde et dansk mesterskab. Så vidt jeg kan regne – blev ”du” danmarksmester efter ca. 25 års spil.
Men siden er det blevet til flere jyske mesterskaber. Pudsigt nok findes der yderligere en større L´homreklub her i nærheden nemlig i Nim – så spillet er meget udbredt her. Beretningen bærer præg af der i klubben er et fortrintligt sammenhold og der uddeles årets ”jokum” for godt kammeratskab. Gode fester ved jubilæer – og naturligvis er underholdningen en korttryllekunstner.
Begivenheder i Brædstrup-området 2009-2010-læst i Horsens Folkeblad
Anya Wissendorff Lokalredaktør, BrædstrupÅrets gang i Brædstrupegnens Hjemstavnsforening
Benny Andersen 
I lighed med sidste år har Anya fundet emner og noteret flittigt når der har været episoder i vort område, som man senere kunne tænkes at ville erindre. Året er fulgt månedsvis og illustreret med fotos. Fint med en slags opslagsbog – det hele fylder 7 sider.I husker vel: Legepladsen i Parken udbygges.Kommunens sparekatalog med lukning af Sønder Vissing Skole. Centralvaskeriet lukker. Købmanden i Grædstrup lukker (salgssted for årsskrifter) Debat om rundkørsel på Silkeborgvej  og meget andet.Afsluttende giver vi en lille beretning om året der gik for vor forenings vedkommende – så disse ting også fastholdes. Kommunevalget bevirkede, at vi fik et nyt bestyrelsesmedlem nemlig Ellen Schmidt. Foreningens aktiviteter er udelukkende baseret på frivillig arbejdskraft i alle områder som foreningen dækker – tænk hvor meget det er værd. Vigand Rasmussen fortalte om Horsens –Bryrup – Silkeborg banen på generalforsamlingen. Foreningen har et medlemstal på ca. 300. Arkivet har arbejdet med indsamling og registrering af indkomne effekter. Bemandet åbningstiden. TV-Syd har lavet et par indslag fra Tinghuset – I så det vel.Frihedssamlingen arbejder støt og sikkert. Havde en udstilling i en weekend i juni i samarbejde med Våben Historiskselskab.
Stjernholm har som sædvanligt haft mange gæster, ikke mindst med dagene med levendegørelser eller særlige arrangementer. Udstillingerne fornyes hver år. Et ønske om nyt tag har været frembragt – og netop her på sensommeren har vi fået det klaret – ligesom et loftsrum nu er brugbar som depot.Nu mangler blot Jul på Museet sidst på måneden.