Årsskrift 2011

Årsskrift 2011

 Årets bidrag af artikler om byens historie blev udgivet for 25. gang. Det skete
torsdag den 17. november kl. 16 på Tinghuset
De forskellige artikler og deres forfattere blev præsenteret, og foreningen var vært ved et lille traktement.
63 gæster havde fundet frem til Tinghuset ved denne lejlighed.
Herunder ses forsiden af årsskriftet, og herunder igen en præsentation af indholdet!

Forord
 Jan Trøjborg
Vi giver stafetten til en ny person hvert år. I år har vi bedt borgmester Jan Trøjborg om at indlede årsskriftet. Roser at der nogle i Brædstrup som vil påtage sig, at formidle den lokale historie. Det sikrer fremtiden med at huske fortiden.Slutter af med tillykke med det 25. i rækken.Og lad os så læse.
Årsskriftet gennem 25 år. 
Benny Andersen  
Da jeg har været med i foreningens bestyrelse i over 30 år og med til at lave årsskriftet alle 25 år blev det mit lod at skrive – denne historie.I mange år taltes der på bestyrelsesmøder om at skrive sognebog.”Lav den selv”. Opstarten var meget usikker – kunne den sælges, prisen og hvordan laver man sådan noget. En gruppe med Lennart Richelieu og Svend Petersen og undertegnede gik i gang.Siden er det blevet til 278 artikler – godt 2400 sider og vi har gjort brug af forskellige 148 forfattere.
Tennis – et spil med slag i Berit Hune JørgensenFor- og bagside af omslaget valgt Brædstrup Tennisklubs klubhus smukt beliggende i parken.Foreningen er over 100 år og mange sportsudøvere har betrådt banerne gennem tiderne. Berit Jørgensen har samlet materiale sammen til en flot artikel illustreret med mange billeder.
Vej og vad – Voervad
 Edith Larsen(foto Asbjørn Larsen)  
Så er vi langt tilbage i tiden – vi er omkring vadestederne over Gudenåen tæt ved Voervadsbro.Med et godt blik i naturen – har Edith og Asbjørn – studeret området og illustreret med kortudsnit og fotos, som dokumenterer de steder, hvor der har været og er stier og overgangssteder i sumpede og vandfyldte områder.Tag et par travesko på og gå nogle ture i det skønne område.
Og husk, vi sælger blomster
 Lisbeth Mulvad    
Roberts Blomster står der på facaden når man kører på Søgade. Lige overfor ligger kirken, altså et godt sted at åbne en blomsterforretning. Men sådan var begyndelsen ikke – forretningen og gartneriet er oprettet i 1927 og kirken blev bygget i 1941 – så kirken kom sidst.Tredje generation er nu i gang med driften – først Hans Aage så Robert og ny Boye (og så må vi ikke glemme hustruerne – for det er typisk en virksomhed for det bliver et familieforetagende).Historien vi får fortalt er primært opstarten og tiderne med Hans Aage og Anna tid. Tidligere var arealet omkring 3,5 tønder land med frugttræer m.v., så der har været opgaver og nok at tage fat på. Vi hører om udviklingen gennem mange år, krigstiden, overdragelsen til næste generation, markedstilpasning nu primær blomster i alle afskygninger.Bærer præg af stor hjælpsomhed i familien og mange hænder giver stadig en hjælp når det er nødvendigt.
Gammelstrup Teglværk 
Jørgen Dahl 
Omkring år 1900 blev der bygget teglværk i Gammelstrup, det var Jørgen Dahls bedstefar, som var med til at starte teglværk og senere arbejdede hans far også der. Vi hører om den daglige drift og arbejdet i lergraven som lå ca. 250 m derfra. Det har en arbejdsplads for en del lokale. Se luftfoto af virksomheden og tørrelader. Produktionen slutter omkring 1965 – ikke mindst på grund af at der ikke var mere ler i området. Men der står stadig mange ejendomme med mursten, der stammer fra Gammelstrup.
Murerfirma i tre generationer.
 Marianne Nørmark  
Et gammelt lokal firma fra Tyrsting startet i 1907 – med Christians far –  så Christian Nielsen og nu sønnen Morten. Vi får fortalt nogle sjove historier fra oplevelser hos kunderne. Det være rejsegilder, opmuring af gruekedler, komfurer. Fremdragning af kalkmalerier. Trofaste kunder, som har benyttet firmaet gennem flere menneskealdre.I 1943 byggede man bl. a. huset Skovvejen 13 og pudsigt nok er ejeren heraf nu datteren Marianne. Så hun kender vel bygningskvaliteten.
Addit Skole – en landsbyskole 1860-1964
 Jens Peter Randløv Boes 
Engang lå landsbyskolerne tæt, nu er der næsten ikke flere. Men der er en historie.Jens Peter Randløv Boes var lærer på skolen i godt 4 år – han fortæller levende om tiden derfra.Der er også et par flotte klassebilleder fra yngste og ældste klasse i 1957 – det kunne godt tænkes, at nogle i vort nærområde kunne finde sig selv på et af disse billeder.
Barber m.v. i Brædstrup
 Jørgen Rasmus Hansen Egtved
Tilknytningen til Brædstrup er en tilflytning i 1907 af farfaren. Inden længe har han barberforretning – er er primær omkring hjørneejendommen på Bredgade/Jernbanegade. Tilknytning – Socialdemokratisk foreningsformand i 15 år. Da fodboldklubberne slutter sig sammen er han den første formand fra 1924(BIF af 1924). I artiklen ses det, at han fulgte idrætten tæt – og havde stor interesse i det der skete i byen – hans navn er set mange steder i de arkivalier vi har i Tinghuset.Rasmus kom til at bo i Brædstrup i 69 år – han døde i 1977.
På vandretur i Nim
 Villy Nielsen
Villy os med rundt i Nim by. Historien er blevet til ved den viden som forfatteren har fået med fra byens beboere og selv har oplevet gennem 40 års bopæl i byen.Turen går gennem Hovedgaden, Bakkevej, Lundhøjvej, Østerbyvej, Præstevænget, Kirkevej, Birgittelystvej, Møllegade og Eslundvej.Mange detaljer knytter sig til rundturen: Nim var en driftig by og byen har eller har haft bl.a. damefrisør, slagter, grillbar, bageri, brugs, købmand, taxi, smed, foderstof, telefoncentral, dyrlæge, posthus, kæmner, plejehjem, fattighus, kro, karetmager, ishus, mølle, mekaniker og skole – for at vælge et uddrag.Artiklen egner som til selv at gå turen  – og oplev hvad de enkelte huse kan fortælle.
Herredsfogedboliger i Brædstrup
 Grethe Skibsted Lindbæk
Brædstrup har i mange år være stedet, med dommerkontor og Retten for Tyrsting og Vrads Herreder.Området vi befinder os på, er faktisk stederne med Herredsfogedbygning, Dommerkontor og Tinghuset.Grethe beretter om embedets historie et par hundrede år tilbage i tiden.Alle i området kender dommerkontoret, men de færreste havde ærinde dertil og dermed var husets funktioner ikke særlig kendt. Grethe startede på kontoret i 1981og er godt kendt med forretningsgangene. Hun giver os et indblik i husets daglige drift og desværre også nedlukningen for få år siden. Både herredsfogedbygning og dommerkontoret er nu i privat eje – kun dette Tinghus er stadig ”lidt offentlig”, nemlig kommunens eje.
Tørvegravning i Ring Sømose
 Hans Verner Hansen  
Hans Verners historie blevet samlet  og fortæller om tørvegravningen omkring 2. verdenskrig. Vi hører om faderen ejendom med tilhørende moselodder. – fabrikation af ca. 1 mill. tørv. – Desuden fandtes i mosen en stor egekævle – den blev opskåren og anvendt som trappetrin på den indvendige trappe i Aarhus Rådhus.
Det startede på en græsmark i Tønning Tommy Poulsen         Begivenheder i Brædstrup-området 2010-2011-læst i Horsens Folkeblad
 Anya WissendorffLokalredaktør, Brædstrup 
Storhedstiden i håndbold. Sportsredaktøren på Horsens Folkeblad Tommy Poulsen har fulgt holdet alle årene. Han har skrevet artiklen godt støttet af en af de aktive – Ole Nielsen fra Tønning og en flot scrapbog som Verner Ross Pedersen har stillet til rådighed. Indholdet er en beskrivelse af Tønning/Træden holdets oprykning i 1975 til 3. division. Vi hører om nogle kampe, spillerne og lederne omkring holdet. Som landsbyklub var det svært at bide sig fast i divisionen – det betød senere nedrykning og sammenlægning med Brædstrup KFUM. Så blomstrede foreningen nok en gang i starten af 1980´erne. _______________________________________________I lighed med tidligere år har Anya fundet emner og noteret flittigt når der har været episoder i vort område, som man senere kunne tænkes at ville erindre. Væsentlige begivenheder er omtalt og illustreret med fotos.I husker vel: Debat om kommende bygning ved parken (Folkebladets gamle bygnings beliggenhed). Skolelukning i Sønder Vissing. Nogle jubilæer af personer som har virket i lokalområdet gennem lang tid. Og så lige en ny tribune til Brædstrup Idrætsforening – og meget mere. 
 Årets gang i Brædstrupegnens Hjemstavns-forening
 Benny Andersen       
Orientering om foreningens virke det seneste år. Velbesøgt generalforsamling med over 50 medlemmer – med efterfølgende foredrag om Gl. Ry Flygtningelejr.I forsommeren mistede vi desværre efter nogen tids sygdom vort bestyrelsesmedlem og leder af frihedssamlingen Aage Jokumsen.Foreningens virke er bygget op på frivillighed og den store arbejdskraft der lægges, belønnes med en inspirationstur – denne gang til Mols-området. Arkivet søger at betjene gæster bedst muligt og vi har fået inspiration bl.a. ved besøg af SLA Jørgen Thomsen, registreret billeder m.v., lavet udstilling og så lige dette årsskrift.Frihedssamlingen arbejder også godt og fået nye aflevering. Opgaverne er nu fordelt og ledelsesarbejdet er omorganiseret.På Stjernholm har der været god aktivitet – de dage hvor der er levendegørelse er altid godt besøgt. Nye udstillinger har været spændende bl.a en fotoudstilling om Brædstrup Sygehus. Senest er vi i færd med at reparere bindingsværksmur mod syd.Og så er der lige museumsjul den 27. november