Årsskrift 2012

Årsskrift 2012
 Årets bidrag af artikler om byens historie blev udgivet for 26. gang.
Det skete torsdag den 15. november kl. 16 på Tinghuset. Lad os kikke på årets eksemplar.

En af de personer som kommer rigtig meget i Tinghuset har vi bedst om at skrive forordet. Hun kender huset gennem 16 år og er formand for styregruppen for husets drift – dermed har hun også mødt og hørt om hjemstavnsforeningens aktiviteter.
Hun fremhæver glæden ved ildsjæle og den frivillige indsats. Vi har et godt borgerhus – og lad os nu bruge det. 
Nim ligger nærmest ovenpå en masse kulturhistorie, som kun venter på at blive fundet. Vi får historien omkring lovgivningen for arkæologiske undersøgelser. Dernæst beretningen om de opdagelser som primær er fundet ved udstykningerne Clemens, Lille Clemens, Skovbakke og Keldhøj i Nim. Men generel ligger Nim i et meget spændende arkæologisk område. Horsens Museum har meget mere om området udgravninger end der er medtaget i artiklen.
”Sagfører Jørgensen”. Vi får 100 års historie om huset på Nørregade 4 fra 1912 og ført op til 2012. Sagfører Heidens virke og sagfører Jørgensen fra 1930 og mange år frem. Herefter har Else kastet sig over selve ejendommens historie og ejerrække. Else selv bor i ejendommen i dag, og til slut fortæller hun lidt om egne oplevelser omkring huset og den nuværende ejer Finn Mørk Hansen. Ja – så har Julius også lige tegnet en illustration og H.C. Andersen har også været på besøg.
Så skal vi til fodbold. Leder i Brædstrup Idrætsforening og skolelærer Poul Erik Holm har sammenfattet historien om fodboldholdet fra København, som havde problemer med cyklerne i 1958, og hvad det medførte.
Et samarbejde med Hellerup Idræts Klub indtil videre mere end 50 år – med masser af oplevelser for de helt unge fodboldspillere – for mange det første besøg i hovedstaden – men også for københavnere som kom på landet. Omkring 750 lilleputspillere har været i HIK.
Mange venskaber er opstået. I kan læse om de ildsjæle som har ydet et kæmpearbejde gennem mange år, så børnene fik gode oplevelser.
Artiklen er krydret med mange billeder. Kan I huske landsholdspilleren Ole Madsen – ham der scorede i en landskamp med hælen? – Har han spillet i Brædstrup – få svaret på side 51.
Beretning om en legende på skolen – nemlig en lærer som var der i en periode på 42 år. Dengang respekterede man læreren og han var tæt på at være ”høvdingen i sognet”. Typisk kendte han alle, havde kontakt til børnene og dermed forældrene. Lærer Bæk sørgede for at få tingene på skrift – derfor findes materiale om ansættelser, udtalelse og job og uddannelse. Vi hører om livet omkring skolen ikke mindst i 30 og 40érne – Udflugter, krigen, mærkedage. Lærer Bæk flyttede til Silkeborg – den næste var klar til at tage over.
Nu er det 44 år siden at Brugsen på Søndergade åbnede. På det tidspunkt var er 7 købmænd i Brædstrup og landsbyerne, Tønning, Torp, Åstruplund m. flere havde en lille brugsforening. – Men fremtiden lå i en ”centerbutik” – dermed stordrift – bestyrelsen gennemførte dette og ansatte Niels Peter Laursen. Nyt i Brædstrup var – kundevogne med barnesæde, dæmpet musik, automatisk døråbner, 33 parkeringspladser – og et kæmpe salgsareal på 458 m2. Siden er de mindre brugser lukket og den store brugs er blevet moderniseret og udbygget flere gange. Niels Peter var uddeler i 24 år, hvorefter han gik på pension. Henning Simonsen afløste.  
En varm fortælling om opvæksten i en mindre landsby i 1940érne. Mange nære ting i barndommen er medtaget, som sagtens kan vække minder hos andre læsere. Vi hører om familien i præstegården, familie, legekammerater, dagligdagens gøremål med andre ord dagligdagen i Tønning by.
I 2012 findes en forhandlingsprotokol i Århus hos familien Krogh Jensen – her 57 år efter musikforeningen er nedlagt. Ejner har bearbejdet indholdet og gengivet det væsentligste og sjoveste. Dertil er fundet en del illustrationer, ikke mindst tegninger udført af Ulrik Schmedes. Artiklen indeholder masser af detaljer om personerne, instrumenter og ikke mindst hvad man spillede på den tid. Som et supplement til selve foreningen får vi et godt indblik i de deltagendes personligheder, idet Ejner har kendt og oplevet flere af orkestrets aktive. Der er også blevet plads til et par gode historier.   
Man behøver vel blot at sige Meldgård, så er alle klar over at det drejer sig om den store købmandsbutik på hjørnet af Søgade og Søndergade (også kaldet strygejernet jf. bygningens udformning). Nu er historien skrevet om hvordan Thomas Meldgård kom i gang i 1926 som købmand. Vi husker også nabobygningen som rummede forretningens anden afdeling nemlig BP-olieforhandlingen. Sønnen Jørgen Meldgård indgår også i ejerskabet og han har stillet materiale og billeder til rådighed for artiklen. Th. Meldgårds  indsats var ønsket i et utal af organisationer og foreninger i Brædstrup, samt en periode i sognerådet, hvilket bevidner at han var en mand med nogle gode menneskelige egenskaber. Epoker slutter og i perioden 1977 og frem til 1981 lukkes købmandsbutikkerne. 
 Lis har skrevet om fotografer, primær fotograf Jørgensen. Han var fotograf  i Brædstrup i over 50 år. Vi får historien om hele hans familie og virke. Hans efterfølger netop Lis Simony har skrevet om egne oplevelser ved at være fotograf – og biografdirektør.
Vi får en kort gennem måned for måned. Husker I alle: Istandsættelse af rød skole? Hvad skete der med Toftegården i Sdr. Vissing? Hvad var det lige at Jeppe Mikkelsen fra Nim blev kendt for?  I Nim arbejdes der for et multihus – nu er det færdigt. Hvad skete der med skoleforhold og børnehaven i Sdr. Vissing? Kan man drive købmandsforretning i 50 år? –  Få svaret i årsskriftet eller i Horsens Folkeblad.
Som sædvanligt lige et tilbageblik på foreningens virke. Vi vil gerne have flere frivillige til at hjælpe i de mange funktioner for foreningen har. Lønnen er gode oplevelser sammen med andre og en årlig udflugt – denne gang til Ribe. Arkivet har nu materiale så vi kan følge ejerrækken på huse og gårde – perioden ca. 1850-1950 – i hele det gamle Brædstrup Kommune område. På Stjernholm har man et højt aktivitetsniveau – med udstillinger, levendegørelser. Bygninger istandsættes og inden længe lukkes ned for i år.