Årsskrift 2013

Vi sendte en opfordring til Horsens Kommunes borgmester om at skrive forord. Han har skrevet rosende ord om årsskriftet. Han kender byen og har arbejdet på Brædstrup Sygehus. Der er tak for opgaven med at få styr på historien og ikke mindst af videreformidle den.
Perioden fra 1970 og til kommunesammenlægning med Horsens – nåede Brædstrup en række borgmestre. Det er nu tiden til at vi får givet dem et ord med på vejen. Hvem kan gøre det bedre end den daværende kommunaldirektør. Der er taget udgangspunkt i de fire malerier som hænger i den gamle byrådssal i Brædstrup. Der fortælles om Hans Mikkelsens virke, dernæst Vagn Vejen Petersen, Preben Andersen og sluttelig Thorkild Skifter.
Knud Møller passer vort lokalarkiv hver torsdag eftermiddag. Han er så bekendt med at Gunnar Laurberg har skrevet store mængder lokal- og slægtshistorie ikke mindst fra Træden området. Knud citerer uddrag af materialet som er lavet omkring gården beliggende et godt stykke nede af en sidevej fra Bredvadmøllevej. Det skulle vise sig at hans egen slægt hørte hjemme på gården. Der er redegjort for familierne på gården og en særlig omtale af ejeren Hans Pedersens ansøgning om erindringsmedalje for deltagelse i krigen 1848-50.
Barbersønnen fra hjørnet af Bredgade og Jernbanegade skriver erindringshistorie fra ca. 1950 og frem gennem til ungdommen. Der fortælles om skolegang – primær oplevelserne fra fritiden med lege, spejderarbejde og ikke mindst sport.Mange personer i forfatterens aldersgruppe er nævnt. (altid godt læsestof).Initiativrige knægte: Egen fodboldturnering i byen, løbeklub ”Gazelle”, cykelklub, oplevelser som badmintonspiller.Bordtennisinteresse – hvor BIF ikke ønskede at lave afdeling – Egen forening Fight i 1961 – stigende medlemsskare til omkring 60 spillere. Aldersgruppe 8-19 år. – opnåede en sølvmedalje ved danske mesterskaber.Man kedede sig ikke. Stor aktiv sportsinteresse. Kreativ og samlingspunkt. Tak for en god artikel med mange gode illustrationer.
Flytteforretninger har ikke tjent mange penge på Ejler Ehlersen. Bortset fra en periode i ungdommen har han altid boet i Nim. Villy Nielsen har fået Ejler til at fortælle familiens historie og udviklingen af købmandsbutikken gennem de mange år. En fantastisk milepæl med over 50 år ved samme fag i samme by. Når man er købmand i en mindre by er man også engageret i byens liv. Butikken var et midtpunkt, hvor man kunne møde mennesker og bytte bysnakken (jeg sagde ikke bysladderen). Her er ingen udtagelse og Ejler Ehlersen har ydet mange timer til idrætten ikke mindst omkring opførelsen af foreningens klubhus. Borgerforening og forsamlingshus var også samlingspunkter og her får vi historien om lang aktivitetsperiode med opråb til bankospil og ikke mindst lhomrespillet gennem mere end 40 år.Tak til Villy for at du nu har fået fastholdt et vigtig beskrivelse af livet i landbyen Nim. Den rekord bliver stående længe.
Dagny fortæller livligt om livet i Træden. Mange personer er nævnt og en god orientering om hvordan byen over få år ændrede sig. Siden 1986 en glad og tilfreds borger i Brædstrup by.Erik fortsætter beretningen og fortæller om livet på Fadersbjerggård i Træden. En munter fortælling om opvæksten, livet i Træden, skoletid- og udflugter, konfirmation. Er man født sidst i 1940érne kan man nikke genkendende til meget. Alt er fortalt med en vis humor: Børnehaven var en sandkasse med højt hegn omkring. Drengestreger fandtes også, læs om da Erik savede trillebørens håndtag halvt igennem…En utrolig detaljeret beretning om oplevelserne omkring opvæksten i Træden. Sjov og underholdende læsning.
På hjørnet af Nørregade og Warthoesvej står en mindesten – som i år ”fejrer 100 års jubilæum”. En gade har fået hans navn. Nu har Else Bundgårds sat sig for at finde ud mere om manden. Det er blevet til 12 sider om denne markante person. Vi får noget at vide om slægten  og hans virke på herredskontoret. Da han havde en speciel væremåde er det lykkedes at finde flere fortælleværdige historier om hans virke. Hans gravsted – død 1912 – findes stadig på den gamle kirkegård i Ring. En artikel, som vi kan se at du har lavet et kæmpe research-arbejde for at kunne de mange detaljer frem.
 Eric indleder artiklen med ankomst til Møldruphus i 1956, men dykker ned i gården historie og ikke mindst hans egne oplevelser på stedet. Øvrige steder i nærheden omtales og ikke mindst de mange mennesker som boede omkring Højlundvej får et ord med på vejen.Han slutter af med at der stadig males – ikke kornmel men malerier som hustruen står for. Tag ud i området og nyd naturen.
Dette er historien om en virksomhedsform som prægede byen gennem vel i omkring 40 år og om en person som har sat sit præg i den by han havde valgt.Det er fra omkring 1960 vi hører om måden man kunne drive en grossistforretning med kager. Salgschauffører og transport i biler som kørte det midtjyske tyndt for at levere kager til alle os med trang til lækkerier. Nu er det antagelig gået op for mange at det er ”K. Therkelsens kager” det drejer sig om. Karl Therkelsen har fortalt historien og leveret illustrationer – antagelig over kop kaffe med ”kager til”.Karl Therkelsen valgte Brædstrup – men samtidig valgte han at være aktiv i byen – ikke mindst idrætsområdet har altid haft Karls store interesse. Både som aktiv udøver, tilskuer og med sponsorater. Desuden har/ eller er Karl aktiv indenfor foreningsområdet – så som repræsentantskabsmedlem i banken, bestyrelse for kagegrosserer, rotary og grundejerforening. Men læs om et erhverv, som var grundlag for virksomhed, arbejdspladser og synlige i samfundet, men med tidens udvikling er overgået til anden distributionsmåde. ”Det var den tid”
Edith Larsen har nu skrevet med jævne mellemrum i årsskriftet – efterhånden tror man at der er ”Mere under jorden end over i Voervadsbro”.Hun er er dygtig iagttager i naturen. Vi får fortalt om vadesteder og de gamle veje i området.Og så gravede man i 2012 bag Voervadsbro Mejeri – læs hvad der kom til syne.  
___________________________________________________________
En artikel som falder noget udenfor det vi hidtil har medtaget i årsskriftet. Sundt med nye indfaldsvinkler – Nu skal i høre om SMS for 100 år siden.Vi havde besøg på arkivet af Eivind Hansen. Han fremviste postkort og havde skrevet historien om en ung mand Otto f. 1893 i  Åstrup, som kommunikerede med familien i perioden fra ca. 1908 til hans død i 1922. Enestående at der findes så mange postkort – man havde jo ikke computer eller telefon – så beskeder og oplysninger og forespørgsler er foregået via disse postkort. Vi læser om kontakten til hjemmet, kort da han er ude at tjene, militæret og højskolen. Ja med det traditionelle kort af bygningen og et kryds – her bor jeg. Rammes at tuberkulose og en del kort sendt til og fra sanatoriet. Afsluttende med en tømrerarbejdsplads i Brædstrup. En historie om bygningen af den store buede trappe på Brædstrup Kro. – Sygdommen havde sat sine spor og han dør i 1922 – knap 28 år.  En anderledes artikel med hele 30 illustrationer – nyd de gamle postkort.
Anya Wissendorff har igen fundet overskrifterne fra området frem. Hun har fået 6 sider til at fremhæve højdepunkter i løbet af året. Lad mig nævne: Indvielse af Nim Multihus, debatten og forløbet af planlægning af Hospice i Brædstrup, Antenneforeningen rundede 40 år, Folkebladet kom i nye lokaler i det omdiskuterede nybyggeri tæt ved parken, udvikling og nye tiltag i Sønder Vissing, ildsjæle i foreningslivet – men også udfordringer med at besætte bestyrelsesposter – samt meget mere. 
Foreningen har siden sidste udgivelse rundet 40 år, vi markerede med en udstilling på Tinghuset. Den store flok frivillige hjælper – ikke mindst uundværlige – fik inspiration via den årlige udflugt som gik til øen Fur. Bygningerne ved Brædstrup Sygehus forsvinder snart – vi har fået fotograferet flittigt for at kunne gemme disse minder. En bog om Voerladegård er udgivet og modtaget blandt køberne helt fantastisk. Gårdmuseet Stjernholm har haft et righoldigt program hen over sommeren, med nye udstillinger og levendegørelser.
Små kig i bogen!