Årsskrift 2015

Årsskrift 2015
 Årets bidrag af artikler om byens historie blev udgivet for 29. gang.
Lad os kikke på både indhold og  forsiden af årets eksemplar.

 Forord Asger Amtoft Traditioner kan vi godt lide. Der er tradition for at vi tilbyder en person at skrive et forord. Tak til Asger Amtoft for at du tog dig tid og viste interesse for dette. Ja – vi er mange tilflyttere og selv om der er gået mange år. Var ligesom dig nysgerrig om byens historie. Kan godt følge dig i sygehusets skæbne og med et blink i øjet at vor Bredgade ikke findes mere – men så har vi da smallegade.
 Den genfundne bro          Vigand Rasmussen Vigand Rasmussen har tidligere skrevet en længere artikel om Bryrupbanen, hvor denne historie udelukkende er en opfølgning på den genfundne bro sluttende med begivenheden om indvielsen i december 2014.Broen som er blevet landskendt og har haft enormt stort besøgstal uden nogen kender det nøjagtige tal. Omtale i mange aviser. Selv DR har sendt 45 minutters optagelse.Jo det var heldigt at den blev bygget i 1899.Jeg skulle tage et billede til omslaget af årsskriftet, men helst uden personer på det. Ankom derfor kl. 8.40 en mandag morgen i september. Men nej der var gæster der næsten hele tiden, men lidt tålmodighed så lykkedes det. Så sent som i tirsdags havde jeg gæster med omkring kl. 15.30 og jo der var besøgende der.
Et ungt pars start på landsmandslivet i Brædstrup 1922-1942 Orla Bjerregård LauritsenFor flere år siden modtog vi en længere beskrivelse af et landmandsliv. Det var spændende læsning, men fyldte altfor meget til årsskriftet. Nu er det forkortet lidt, men fylder stadigvæk meget – men da det er en skøn artikel har vi valgt at bringe den.Beskrivelse af livet på en lille ejendom som ligger på Vestergade. Rigtig mange detaljer både om hvad der skete i hjemmet og i Brædstrup. Herefter følger beretning om de enkelte år op til 1942. En rigtig læsevenlig artikel som læserne sikkert vil synes godt om.
Rytterskoler på Brædstrup-egnen Bendt Nielsen  Vidste I at der har ligget 3 rytterskoler i det gamle Brædstrup Kommune?  Der blev i alt bygget 240 skoler i en periode i 1720érne. Hvad var en rytterskole? Hvorfor netop i vort område? – Artiklen giver svaret.
Maren og Anders Peder – et led i en lang kæde i Sdr. Vissings historie. Ejner Mørk Hansen Ejner Mørk Hansen er vist snart specialist i Sønder Vissing sogns historie. Nu har han igen givet os en artikel. Han har taget fat på slægts og gårdhistorie. En anetavle på den mødrene side er opstillet og her bemærkes, at næsten alle forfædre er stærkt tilknyttet Sdr. Vissing eller nærmeste omegn. Vi har et godt indblik i udviklingen af gårdene ikke mindst Nedergård, som strakte sig fra byen og langt mod vest.
 Hem – en lille landsby syd for Mossø.  Fra rytterbonde til selveje og udskiftning Jens Peter Randløv BoesOfte har man kunnet se en bil fra Silkeborg holde parkeret udenfor lokalarkivet. Det var Jens Peter Boes – har var endnu en gang godt fordybet i lokalhistorien omkring Dørup og Hem-området.Derved fik vi en veldokumenteret arktikel om gårde i landsbyen Hem. Beskrivelsen er primær fra 1700 tallet startende med 4 gårde i Hem. Så kommer tiden omkring Ryttergårdene og senere udstykkes gårdene – her er det specielt spændende at læse om de betragtelige overvejelser og vilkår i fordelingen som man måtte tage højde for – flest mulig skulle vel være tilfredse. Ejerforholdene er fulgt i en længere årrække – ikke mindst da Jens Peter Boes egen slægt er rigt repræsenteret her.
 Skovfogedhuset i Træden Skov. Jesper Sandgaard Denne artikel er næsten det rene idyl. I hvert fald billederne fra dette dejlige hus ved Træden Skov. Jytte og Jesper  har sendt artiklen til os – om det var noget vi kunne bruge. Nu er artiklen skræddersyet til årsskriftet. Der er arbejdet intens med den gamle bygning – skovfogedhuset, som er over 150 år. Vi hører om den skønne natur, ejerskaber i området, og ikke mindst de bygge tekniske data for det gamle hus. Mange iagttagelser er gjort i forbindelse med ombygning og vedligeholdelsen af huset (tækkemand) – og ja det er med stråtag. Kør forbi huset en solskinsdag – det er en fryd for øjet.
Maleren Peter Vorgaard- en Asger Jorn i svøb Erik Rask Petersen   Billedet et klippelandskab fra 1982 pryder en væg hjemme hos forfatteren. Måske det har sat Erik Rask igang med at sondere hvad maleren Peter Vorgaard egentlig indeholdt – det er store ord “En Asger Jorn i svøb” Mange husker maleren Peter Vorgaard fra omkring midt i 70érne i Brædstrup. Og mange så et udsnit af hans billeder ved en udstilling i Tinghuset i 2009. Artiklen er godt dækket ind med den forskellig artede produktion som blev malet. – Abstrakt, alm. billeder som man ser motivet (naturalistisk), stregtegninger. Omkring 1980 blev adskillige forsider af Brædstrup Avis tegnet med lokale motiver (artiklen bringer et eksempel herpå). Tak til Erik for en god artikel som både bringer fakta om maleren og egen vurdering og mening af hans produktion.
Ministerens skovslot og den sidste herregård.- Træk af historierne bag Addithus og Løndal Jørgen Henneke For et par år siden fik jeg en bog “Guld og Grønne Skove”.- en bog jeg slugte indholdet af i løbet af få dage. Der var et afsnit om Løndal og Addithus.Forfatteren Jørgen Henneke gav tilsagn om at skrive en version til vort årsskrift. – Det skal lige bemærkes, at det hele er krydret med rigtig gode billeder.Dejlige historier om Addithus og Løndal.
Brædstrup under besættelsen Evind Hede Jørgensen     Frihedssamlingen har nu haft til huse her i Tinghuset gennem et anseelig antal år. Der er indsamlet mange effekter. Nu har Ejvind Jørgensen lavet en artikel om relaterer til dette emne med udgangspunkt i Brædstrupområdet.Der fortælles om den tyske aktivitet her og ikke mindst om modstandsfolkenes indsats. Artiklen er også oplysende om, hvor i området nedkastningerne fandt sted. Ja – hvad var det egentlig som blev nedkastet? Svaret bliver givet, så man kan se hvad modstandsfolkene kom i besiddelse af.Hilsen til Camilla – var kodeordet – så ventede en nedkastning ved Mattrup Skov. Læs hvordan de lokale fik skaffet effekterne af vejen. I relation til Hvidstensgruppens skæbne, så har det været en farlig mission at deltage i.Sluttelig er der en invitation til at komme på besøg i Tinghusets samling og se og røre ved effekterne. 
Begivenheder i Brædstrup-området 2014-2015-læst i Horsens Folkeblad Anya WissendorffLokalredaktør, BrædstrupEn af nyhederne i avisen har været at Anya Wissendorff har søgt ny stilling inden for Horsens Folkeblad og flytter i Odder. Men en stor tak for indsatsen med at omtale væsentlige begivenheder i årets løb, som har været bragt i Horsens Folkeblad.Nogle ting som fik en del spalteplads har været: Gudenå Hospice, Brædstrup Idrætsforening, Brædstrup Håndboldklub og selvfølgelig – Den genfundne Bro  m.m.Heldigvis har vi allerede nu fået tilsagn om at man på redaktionen gerne vil videreføre den opgave som Anya havde. Glæder os til at modtage indlæg til 2016.
Årets gang i Brædstrupegnens Hjemstavnsforening Benny Andersen  Som sædvanen tro – slutter årsskriftet med lidt nyt om foreningen og årets gang. Umiddelbart synes det som det enkelte år går uden de store armbevægelser, men der sker faktisk en hel del i løbet af året. Lad mig blot give et par stikord – så kan I selv læse resten: Inspirationstur for hjælpere, mangel på hjælpere, yderligere åbningstid ved arrangementer i Tinghuset, arkivering i landsdækkende arkibassystem, præsentation af frihedssamling, levendegørelsesdag på Stjernholm, vedligeholdelse og udvikling af Stjernholm. Museumsjul om 14 dage – et besøg værd samt mange andre ting. Kom og vær med.
 
Løndal Gods