Årsskrift 2016

Årsskrift 2016
Årets bidrag af artikler om byens historie blev udgivet for 30. gang.
Lad os kikke på både indhold og forsiden af årets eksemplar. 

 

Forord

 

Jens Pedersen

Der er tradition for et forord. Tak til Jens Pedersen, at du straks sagde ja tak til opgaven. Som medlem af byrådet er du med til at stille rammer til rådighed – bl.a. dette hus og du fremhæver frivillighed, medejerskab, skal være med til at skabe udvikling.
Så vil jeg da tilføje – er glad for, at du nyder den egnshistorie, som årsskrifterne giver.
 

Om tegneren Julius

 

Erik Rask Petersen

 

Læg mærke til omslaget af årsskriftet. Det er også en af Julius´tegninger -Borgmester Vagn Vejen Pedersen og Erik Rask Pedersen - og bagsiden Finn Pedersen (ham med vindmøllerne). Hver dag bliver vi fornøjet med en eller flere tegninger i Horsens Folkeblad - udført af Jens Julius Hansen. Vi har fået lov til at bruge disse tegninger som har tilknytning til vort område - glæd jer til gensynet. Erik Rask Petersen har indledningsvis beskrevet tilgangen til Julius´popularitet, men også lidt skræmmende at tegning kan være med til at skabe Muhammed-krise. Artiklen bringer herefter tegninger fra perioden 1988 og frem til 2010 ledsaget af en forklarende tekst.
En Brædstrup-drengs erindringer

 

Per Rungholm

Erindringshistorie fra Brædstrup i perioden fra ca. 1940. Forfatteren har skrevet til Brædstrup Avis, men vi har nu aftalt at han skriver en artikel til årsskriftet – fortsættelse følger i 2017. Artiklen indeholder beskrivelser af mange steder ikke mindst Rosengadekvarteret i Brædstrup, mange personer nævnt, og netop de ting som en stor dreng oplevede dengang. Et dejligt sprog med en vis humor er anvendt – her kommer erhvervet som journalist ved  Jyllands-posten sikkert til sin rettighed. Dette gør artiklen med læsevenlig og en fornøjelse næsten at kunne se livet i Brædstrup for 60-70 år siden.

 

Sandvad Kro – de første 100 år

 

Knud Mørk Hansen

 

En artikel som har krævet en ekstrem masse undersøgelser på diverse arkiver og gennemgang af beskrevne situationer – langt det meste med gotisk håndskrift. Knud Mørk Hansen har valgt at berette og dokumentere de mange person- og stedoplysninger om kroen og dens ejere. Der er mindst 15 forskellige ejere, forpagtere eller bestyrere – deres nærmeste slægt er medtaget og hvad der skete under deres tid i kroen.

Så kommer året 1885 – Der er auktion på kroen – Et litografi af kongefamilien erhverves, det ødelægges omgående og da herredsfuldmægtigen er til stede, så indberettes episoden til Herrredsfogeden og som igen underretter ministeriet – Det betragtes som majestætsfornærmelse og det udløser en straf i arresten i Brædstrup i 12 dage. Det får konsekvenser for Vestbirk Højskole.

En anden myte – hvor gammel er Sandvad Kro. Nogle mener den er fra 1500-1600 tallet. Men læs hvad Knud Mørk Hansen har fundet i de skriftelige kilder.
En lækkerbidsken for lokalhistorikere og slægtsforskere og for vi andre nysgerrige.

Brædstrup Turistforening 1949-2016

 

 

Helle Richelieu

Nu skal vi have historien om en af vore ældre foreninger i Brædstrup. Ildsjælen Karl Gunhøj var med fra starten. Han spiller også senere en vigtig rolle i netop Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, hvortil han indsamlede mange arkivalier.

Foreningen har haft mange mærkesager og også fået gennemført mange ting til glæde for turismen og hele Brædstrupegnen. Læs om aftenture og Brædstrup på film.

Tiltrækning af turister med flere udgivelser og arrangementer. Læs om turistbureauet – samarbejde med omkringliggende foreninger. Afsluttende med at minde om den genfundne bro i Gammelstrup.

 

Stiftamtmand og kaperkaptajn i Norge

 

Else Bundgaard

 

Vi skal ca. 200 år tilbage i tiden – og navnet er Niels Emanuel de Thygeson – født på  Mattrup Gods. Artiklen er blevet til via nogle sammentræf over fund i vort eget lokalarkiv med en kopi af et kongebrev udstedt af kong Chr. 7. i 1805. Elses interesse for Norge (lidt norsk blod i årerne). Og fund i bogkilder. Dette er stykket sammen til historien om stiftamtmand bl.a. i Kristiansand og senere Akershus, Oslo. – men udgangspunktet var området her. Her i omegnen er stadigvæk steder og veje som er opkaldt efter slægten – ja og flere steder i Norge er der også minder efter Niels Emanuel og hans familie.
 

Geza Toldi

 

Thomas Lund Hansen

Så skal vi til fodbold i Brædstrup Idrætsforening – året er 1972. Jyllandsposten bragte en artikel om denne succestræner – så endda skrevet af en journalist opvokset i Brædstrup – så er det lokal igen. Fortællingen omhandler Brædstrups storhedstid indenfor fodbold og med en berømt ungarnsk træner – Geza Toldi. Han var tidligere træner i AGF og havde været landholdspiller i Ungarn. Læs om hans træningsmetoder, tilskuerinteressen og sjove episoder fra kampene.
At komme hinanden ved – før og nu i Sdr. Vissing

 

Evald Brønd

 

Evald Brønd har tidligere skrevet om Sdr. Vissing med forskellige indgangsvinkler. Denne gang har han sonderet byens butikker og håndværkere ca. 1950-1960 sammenholdt med udviklingen til nutiden. Et bykort viser hvor de forskellige havde deres virke. Der var både  posthus, smed, købmand manufaktur, skole, bager, murer, mølle, slagter, frisør, karatmager , planteskole, telefoncentral, skrædder og vognmand m.fl. Rutebilerne havde en vigtig funktion med varelevering, post og personbefordring. Vi får fortællingen om dagligdagens liv i landsbyen.
Hærvejens Boligforening

 

Niels Rasmussen

Rigtig mange har gennem årene haft forbindelse med Hærvejens Boligforening. Det er været leverandører, håndværkere, ansatte og ikke mindst de mange lejere som gennem ca. 50 år har beboet foreningens ejendomme. Vi har valgt at bede formanden Niels Rasmussen om at skrive historien, nu da en fusion med Odinsgården bringer foreningen lidt længere væk fra Brædstrup i hverdagen. Læs om foreningens start i 1963 og dens målsætning. De første huse var på Lærkevej. I 1970erne blev Ringparkens 3 boligblokke opført. Løbende blev der opført boliger adskillige steder i Brædstrup by, – desuden i Nim, Ejstrupholm, Gludsted, Voerladegård og Grædstrup. I såkaldt nyere tid er blandt andet opført boliger i Gartnervangen  og Bakketorvet i midtbyen. En aktiv boligforening som har engageret mange personer fra Brædstrup. Trofaste ledere – Niels Rasmussen i 31 år og på kontoret  Jytte Sillebjerg i mere end 20 år.
Tønning Mølle – ca 1933-1982

 

Birthe Pedersen

 

 

Næsten hver landsby havde sin mølle – også i Tønning. Birthe fortæller om livet ved møllen, som både hendes far og farfar har drevet. Historien omfatter lidt af en tidslomme med udviklingen. Mange erhverv for at tjene til dagen og vejen – mølledrift, savværk og lille landbrug med køer, grise og hest. Udviklingen sen elinstallation i 1963, indlagt vand 1964 – men tidlig anskaffelse af telefon – fik tlf. nummer 4.

Efterhånden fik bønderne selv kværne og erhvervet blev udfaset – møllen forfaldt og er forlængst nedbrudt. Tak for din historie hvordan du i barne- og ungdomstiden oplevede livet i Tønning.

Begivenheder i Brædstrup-området 2015-2016-læst i Horsens Folkeblad

Peter Hald
Journalist, Horsens Folkeblad og Brædstrup Avis.

Med tekst og billeder fastholder vi nogle begivenheder som fandt sted i det forløbne år. Peter Hald, Brædstrup Avis/Horsens Folkeblad leverer tekst og fotos.

Nævnes kan i år: Parkeringsplads ved Den Genfundne Bro, Købmandscafe i Træden, Lokalrevy, Tønning Træden friskole. Rema1000 fravalgte Nim, Superdillens nostalgi, Aktivitetspark ved Folkeparken, Løndal solgt, Ny fabrik i Brædstrup, Pionerer arbejder med vartegn for Brædstrup. Året hvor der kom liv i den historiske bygning “De unges Hjem”.

Årets gang i Brædstrupegnens Hjemstavnsforening

 

Benny Andersen

 

Årsskriftet slutter med lidt optegnelser over foreningens virke gennem det forløbne år. Foreningens frivillige arbejder intens med arkivet, frihedssamling og arkivopgaver. Har stadig brug for flere hænder. Kom og vær med – lønnen en dejlig dagstur – i år udflugt til Samsø. Vi har modtage donationer til foreningens virke tak for det, dejligt når nogen påskønner det arbejde som udføres.
Årsskriftet havde salgsrekord sidste år.
På Stjernholm er parkeringsforholdene bedret og der er indrettet et nyt værksted.