Årsskrift 2017

Forord Pia Skovmose Jensen

Pias indlæg præger, at hun har et godt øje til den smukke natur vi befinder os i. Nemlig et samspil mellem mennesker, egn og historie. Man påvirker hinanden og steder udvikles. Gudenåen har været basis for handel og rejse. Nyd Sukkertoppen. Hæfter sig også ved 2 klostre – Vissing og Voer – samt de mange kirker i området. Udviklingen disse steder. Jernbanens etablering gav muligheder for udvikling – ting opstod – ting er nedlagt – men andet kom til i stedet. Og hvorfor har Grædstrup kirke det brede tårn??

En beretning om Ring Sogns tre kirker. Lis Simony

Omslaget viser hvor den gamle kirke havde sine grundmure – som ses tydeligt med en bøgehæk. Passende med dette fortsætter vi med en beskrivelse om Ring sogns kirker gennem tiderne. Den første kirke er fra 1200 tallet og bestod i omkring 600-700 år. Næste kirke er opført omkring 1870 og stod til 1940. Brædstrup kirke blev bygget 1940 og indviet i 1941. Forfatteren kommer godt omkring præsterækken gennem tiderne og inventar beskrives og bliver genbrugt – således flere effekter i den nuværende kirke også stod i kirken fra Sømosen. Der er gjort brug af mange kilder, men nu er ”kirkehistorien” samlet.

En verdensborger kom til Vestbirk Karen Bækbøl Jørgensen

Har I hørt om Christian Fischer – hvis nej – så bliver der rig lejlighed til at læse om det. Han blev født for 200 år siden og som voksen skabte han Vestbirk Klædefabrik. Den fremstillede klæde og garn af uld, som blev købt lokalt. Stedet udviklede sig og i 1872 var der omkring 80 ansatte. Bygninger var opført og vandkraften blev udnyttet. Storhedstiden var omkring 1870 og ca. 20 år frem. Vi hører om driften på stedet og familien. Katastrofen for stedet skete i 1920 hvor det meste gik til i en brand.

Brædstrups oprindelige gårde gennem tiden Knud Møller Lederen af lokalarkivet er forfatteren og via materialet som arkivet råder over har han prøvet at komme med fortællingen hvordan ”Brædstrup – opstod” og udviklede sig. Tidligere var Ring by bedre kendt og sognet har da også navn efter Ring – men i 1800 tallet udviklede byen sig – Oprindelsen var 6 gårde. Knud har prøvet at følge disse gårde – med beliggenhed – udflytning og beboerne på disse. Lige indtil Brædstrup har opslugt dem alle sammen. Kender I gårdenes navne: Postgården, Søndergården, Herredsfogedgården, Holmsgård, Bjerregård og Damgården.

Søren Kjær – en mand med øje for kulturen Ejner Mørk Hansen Kender I Søren Kjær fra Sdr. Vissing – næppe – men når I har læst artiklen så gør i. Han deltog i rigtig mange ting lokalt. Forfatteren starter med at kigge i poesibogen og følger ham gennem livets faser. Vi hører om familieforhold, soldatertiden, 1920/1921 ophold på Vestbirk Højskole som kom til at betyde meget for Sørens fremtid og syn på det lokale kulturliv. Nævnes kan gymnastik, ungdomsforening, sangforening, diletant m.fl. – artiklen afsluttes med en oversigt over familiens forfædre – som kan føres langt tilbage – til flere borgmestre i Odense og Mule-slægten stammende fra Fyn.

En Brædstrup-drengs erindringer – del 2 Per Rungholm Erindringshistorie fra Brædstrup i perioden fra ca. 1940. Her trykkes 2. del af denne historie, idet 1. del var med i årsskriftet i 2016. Artiklen indeholder beskrivelser af mange steder ikke mindst Søndergade, Bredgade, Bjerregade, Søgade og Nørregade. Mange personer nævnt forretninger og håndværk som en knægt oplevede det. Et dejligt sprog med en vis humor er anvendt. Det gør artiklen meget læsevenlig og en fornøjelse næsten at kunne se livet i Brædstrup for 60-70 år siden.

Mosehuset ved Ring Sømose Flemming Hegelund Lige syd for Brædstrup ligger ”i daglig tale” sømosen. Helt fra 1700 tallet har mange gårde haft et mose lod der. En smalstrimmel jord – disse lodder blev handlet, sammenlagt og det dannede grundlag for enkelte beboelser i området. Forfatteren har anvendt skøde- og panteprotokoller, folketællingslister og sammenholdt det med kort over stedet. En af bebyggelserne er Mosehuset som bliver detaljeret beskrevet og livet i og omkring stedet. Virkelig en artikel hvor der er gået i detaljer. En lækkerbisken for slægtforskere og lokalhistorikere. Mosehuset benyttes nu som fritidshus for artiklens forfatter.

Ulrik Schmedes 1928-2013 Christian Balslev Har man boet i Brædstrup nogle år, så har man hørt om Schmedesfamilien. De fleste tænker på lægegerningen. Men Ulrik Schmedes havde andre evner. Han ville være kunstner og blev det. – sidebemærkning faderen Holger Schmedet tegnede dagliglivet i Brædstrup. Ulrik malede – motiver fra Ring skov, Mossø og Salten Langsø. Skitser med portrætter af familiemedlemmer, musikere og venner. Var også inspireret via et ophold i Italien. Lokalt kendes det store billede fra dyrskue i Folkeparken. Billedet hang i venteværelset hos lægerne, men pryder nu en væg på Klovenhøj. NB: Der blev udgivet en bog om hans produktion, kan måske købes endnu.

På ”græs” ved Hårup skole 1957 Bent Bjerre Bach Næsten en jubilæumsartikel – begyndelsen var et vikariat på Hårup skole i 1957. Man tager cyklen og cykler 22 km fra Gedved – så er arbejdslivet begyndt. En ung lærers første møde med virkeligheden – de voksne, eleverne og bysamfundet. Spændende samtidshistorie. Respekten for læreren skabes – forrige var endt i tørvekassen. Og så et par gange trækkes der på smilebåndet. En botaniktime og man ikke kender planternes navne – hvad gør man så? Afslutning – Hårup skole er for længst nedlagt. Gensyn med stedet afslørede, at der har været swingerklub – og så endda i ”fru Langballes soveværelse”.

Begivenheder i Brædstrupområdet 2016-2017 -læst i Horsens Folkeblad Peter Hald Journalist, Horsens Folkeblad og Brædstrup Avis. Med tekst og billeder fastholder vi nogle begivenheder som er omtalt i Horsens Folkeblad. Peter Hald, Brædstrup Avis/Horsens Folkeblad leverer tekst og fotos. Nævnes kan i år: Musikfestival Mosstock, Borgerforeningen og Turistforeningen havde planer om skulptur i rundkørslen ved Silkeborgvej. Hvad sker der med vandtårnet. Ny rema1000 købmand. Der afsættes 2,5 mill til Tinghuset. Brædstrup kirke skal renoveres. Fællesråd i Nim sælger aktier for at etablere købmandsbutik. Ny skoleleder i Brædstrup. Præsten Kim Clemmensen sagde farvel. Pejsegården blev 45 år. Stark byggemarked lukkede. Initiativ for at sælger byggegrunde på Galgehøj og Fredsbovej. Advokat Arne Bo Larsen – på pension. Faktabygningen blev solgt – til fysioterapi og Fit&Sund. Afsat 18 mill til byfornyelse. Lokalråd stiftet med Preben Norup som formand. Den genfundne Bro rundede gæst nr. 100.000.

Årets gang i Brædstrupegnens Hjemstavnsforening Benny Andersen Foreningens frivillige arbejder intens med arkivet, frihedssamling og arkivopgaver. Kom og vær med – lønnen en dejlig dagstur – i år udflugt til vestkysten – med besøg på den nye turistmagnet – bunkermuseet Tirpitz og efterfølgende gik turen til Nymindegab, hvor vi så museet. Tinghuset skal nu forskønnes – lige nu er håndværkerne i gang med at renovere udvendigt – også næsten 25 år siden sidst. På Stjernholm gennemført stort sommerprogram og arkivet og frihedssamlingen har hjulpet mange gæster. En lokalhistorisk bog omhandlende Underup området er udgivet og forhandles her. Når I gæster Stjernholm-museet vil I lægge mærke til at der er etableret nyt køkken i cafeen – det har givet de frivillige hjælpere langt bedre arbejdsvilkår.