Årsskrift 2018

Årsskriftet 2018
Lad os kikke på årets eksemplar.
Forord
Preben Norup
Du fortæller bl.a. din glæde ved at flytte til
Brædstrupområdet. Og så lidt om det som ligger dig nær
”lokalrådet” – og ser muligheder i byens udvikling og
ønske til flere vil bosætte sig i byen. Tak for de rosende ord
og din interesse for områdets historie, som jo kan findes i
årsskrifterne – som du skriver det er ikke sikkert at ”Onkel
Google” ved alt om fortiden her.


Brædstrup Sygehus´ sidste tid – Asger Amtoft
Vi har i tidligere numre behandlet noget af sygehusets
historie, men det har ligget os på sinde, at få beskrevet også
de sidste ca. 30 års virke. Udvalget er gået lidt ud over vore
egne aftaler om artiklernes længde. Men det hele skal med,
så en lang artikel, men også krydret med hele 35 billeder.
Og så er omslaget selvfølgelig også lige bygningen –
Brædstrup Sygehus. Men den er velskrevet og vi ved via de
mange billeder, at artiklen henvender sig bredt idet mange
har haft arbejdspladsen der. Mangeårig overlæge Asger
Amtoft har nu stykket historien sammen. Læs 33 sider som
omhandler alle husets funktioner og nævner mange ansatte.
Et stykke institutionshistorie er nu sluttet.


Fortællingen om Karl Salomonsen og hans store familie.
Kirsten Mehlsen

Forfatteren til indholdet af denne artikel er Kirsten
Mehlsen, datter fra Vissinggård. –Nedskrevne
erindringsglimt danner kilden til denne artikel. Stedet er et
lille hus i Nedenskov, her bor Karl Salomonsen og stedet
opfostrer 18 børn. Han var gift 2 gange og bliver far til i alt
22 børn. Han er gartner på Vissinggård og vi får fortalt om
livet i det lille skovhus. I 1950érne kunne børnerige
familier modtage legat. ”Kirkegård” legatet blev uddelt
første gang med kr. 2.000. Den ældste søn er da 54 år og
den yngste datter er 4 år. Vi får et godt tidsbillede, idet
Horsens Folkeblad besøger familien – vi gengiver dette
interview – Børnene skal have en bankbog med kr. 25,-.
Familien får legat 2 år i træk – det bringer også Silkeborg
Avis ud til Nedenskov – så det indlæg er også gengivet.
Dejlig artikel om taknemlighed – selv om det er små kår,
men børnene ve og vel ligger familien meget på sinde.


Østjysk Visefestival Brædstrup – senere Brædstrup Festival
Hartvig Nielsen Kim Laursen + Bent Juul Rasmussen

Musik skal der til. Hartvig Nielsen har virkelig lagt kræfter
i at tænke tilbage til 1983 og en del år frem. Hvad skete der
egentlig ved disse festivaler i byen. Mange af jer har
sikkert deltaget, men husker måske noget helt andet.
At afholde en festival kræver en enorm forberedelse, som
fandt sted inden den første tone var slået an. Også sjovt at
læse om de forskellige orkestre og solister – mange blev
meget kendt andre glemt.
Mange kunstnere besøgte Brædstrup – nævnes kan bl.a.
Erik Grip, Lasse & Mathilde, De gyldne Løver, Kasas City
Stompers, Poul Dissing. The Morris Men, Lars Lilholt
Band, Allan Olsen, Mike Whellans, Johnny Madsen.
Sebastian og mange flere.


Hem – en lille landsby syd for Mossø
Jens Peter Randløv Boes

Hems udvikling fra 1784 til 1929. I årsskriftet 2015
beskrev forfatteren udskiftningen af gårdene primær
hvordan man blev ejer af sin egen gård. Nu følges gårdenes
udvikling over næsten 150 år. De enkelte gårde er
beskrevet med ejerforhold, beliggenhed på kort,
udstykninger. Ligeledes indføres vi i landbrugets udvikling
i området. Jens Peter beskriver også hvad der skete med
anlæg af veje, skove og plantager. En virkelig dybdegående
artikel med en kærlighed til lokalhistorien fra det område
hvor ens egen slægt har sat sit præg.


”Luftskipper” i VOH Jørn Hansen
En luftskipper en person som kravler i masterne som
luftledningsmontør. VOH står for Vestbirk Oplands
Højspændingsanlæg.
Det er Jørn Hansen om fortæller om sviger faderen Karlo
Marinus Frandsens arbejdsliv hos VOH fra 1946 og 38 år
frem. Først får vi lidt om VOH´s historie – Hvad er en
snydeprop? Vi får fortællingen om dagligdagen og ikke
mindst når ”strømmen var gået” – hvordan man rykkede ud
og udbedrede skaderne. Arbejdspladsen var stor, når det
gjaldt hele forsyningsområdet Them i nord og Jelling i
syd. Datteren Lizzi (hustru til Jørn Hansen) fortæller også
om faderen og deres bopæl i Brædstrup. Og det hele slutter
med at han bliver udnævnt til æresmedlem, aktivitet i
seniorkor, en 90 års fødselsdag på Pejsegården – inden
”skipperen” med egne ord sagde: ”Festen er forbi” det var i
2011.


Rovmord i Træden Skov Erik Rask Petersen
I august 1942 bredte uhyggen sig omkring Brædstrup.
Nærmere bestemt i Træden Skov. Erik Rask Petersen har
indhentet tilladelse til at gengive en artikel fra ”bladet dit
politi i Horsens”. Vi får også kendskab til et politimuseum
i Horsens hvor der forefindes en række våben, som er brugt
til ved flere kriminalsager – herunder også en granrafte.
Denne granrafte var mordvåbnet. En slagtermester fra
Brædstrup var blevet dræbt af slag. Læs om opklaringen af
mordet. Motivet var pengemangel – sølle kr. 1700 blev
røvet – Nu blev gerningsmanden igen dømt for et drab –
han havde udstået tidligere dom på 16 års fængsel – denne
gang fængsel på livstid. Siden er museets effekter flyttet til
politimuseet i København. Der er bevidst ikke nævnt navne
i artiklen. Omkring 76 år er nu gået siden denne udåd.


Udgravninger på Vissing Klosters tomt Af Peder Kristensen Pedersen (Død),
formidlet og bearbejdet af Knud Mørk Hansen

I gamle erindringer kan man ofte finde nogle gode
historier. Knud Mørk Hansen har erindringsskrivelse
liggende fra 1964 som bl.a. indeholder denne artikel om
udgravninger ved Vissing Kloster.
Erindringerne fortæller om man på stedet havde fundet
bygningsrester og opgravet munkesten, havde kendskab til
et ældgammelt stuehus eller hvad? Måske skat fra
Svenskekrigene?
I 1915 graves der og der findes skellet m.v.
Nationalmuseets folk underrettes og leder videre.
Stedet ligger i fred indtil 1951 hvor der igen graves (dog
efter tilladelse fra Nationalmuseet). De effekter som bliver
fundet afleveres til Nationalmuseet – som snarest ville
foretage videre udgravning – men i 1964 er det ikke sket
iflg. erindringsskriveren – og via opslag i
Skanderborgleksikon så er det heller ikke sket siden.
Måske er det en klosterbygning, der er på stedet? Svaret
står indtil videre hen i det uvisse.


Begivenheder i Brædstrupområdet 2017-2018 -læst i Horsens Folkeblad
Henrik Sandvad Journalist, Horsens Folkeblad og Brædstrup Avis.

Vi viderefører en tradition. Med tekst og billeder fastholder
vi nogle begivenheder som fandt sted i det forløbne år.
Der er fundet 32 emner, som kort beskrives. Altså en slags
”hvornår var det nu det var”. Der er alt fra ministerbesøg,
lokalråd, antenneforening, ny præst, kunstforening,
skolehal, torv i Sdr Vissing, butik i Nim, kro nedrives og
kr. 200.000 til gode ideer.


Årets gang i Brædstrupegnens Hjemstavnsforening
Benny Andersen

Årsskriftet slutter med lidt optegnelser over foreningens
virke gennem det forløbne år. Foreningens frivillige
arbejder intens med arkivet, frihedssamling og
arkivopgaver. Kom og vær med – lønnen en dejlig dagstur –
i år gik udflugten til den dejlige ø ÆRØ.
Arkivet har haft besøg af omkring 600 gæster. Modtaget
arkivalier fra bl.a. Brædstrup Tennisklub (100 års
foreningsarbejde) samt meget andet og billeder.
På Stjernholm gennemført stort sommer program og arkivet
og frihedssamlingen har hjulpet mange gæster.