Årsskrift 2019

Forord Ole Dahl Kristensen
Forordet indleder altid årsskriftet – heldigvis siger alle ja tak til at skrive – også Ole Dahl Kristensen. Tak for en god indledning til dette nummer, hvor du filosoferer lidt over ”de mennesker, som hvert med deres bidrag har været med til at gøre vores område til det fantastiske sted, det er i dag”. Også lidt om unge menneskers udlængsel og ofte tilbagevenden til barndomsegnen.


Gudenåen – fra Åstedbro til Mossø
Jesper Asmussen
Forside og omslag er motiv fra Gudenåen med Gudenåcamping i forgrunden.

Artiklen er uddrag af forfatterens bog ”Gudenåen fra
Tinnet krat til Kattegat” Vi har fået lov at bruge den del af
bogen som omfatter de 26 km vandløb der er gennem den
gamle Brædstrup Kommune. Den omfatter små og store
begivenheder med tilknytning til Gudenåen. Omtale af
Åstedbro. Bredstenbro, Bredvad og Bredvad mølle, lidt
historie om jernbanen Horsens til Bryrup, Vestbirk
Vandkraftværk, længere mod nord Voervadsbro, Vilholt
mølle, Voer Kloster, Klostermølle og videre til Mossø.
Med andre ord – man kunne tage turen i en kano og så
opleve de nævnte steder og tænke på de ting som er sket i
det lokalområde gennem flere århundreder.


Træskomandens datter fra Føvling – gift med en kongesøn
Flemming Hegelund

Nogen der har hørt om Regine Margrethe Vilhelmine
Laursen – 1840-1886. Når I nu har læst denne spændende
artikel så har det sat tanker i gang – kongesøn og så tæt på
Brædstrup. Frederik VI – havde en søn med elskerinden –
Frederik Wilhelm Dannemand – Han var gift 3 gange, men
senest i 1884 til hendes død i 1886. Hendes familie kom fra
Them sogn – via Thyrsting sogn – til Føvling.
Barndomshjemmet var beboet indtil ca. 1930 men nu
nedrevet. Forfatteren har fulgt utallige kilder for at være
sikker på personerne færden og gennemgået køb/salg af
ejendomme. Hun er gift 2 gange inden det fornemme
ægteskab – dette kan I også læse om. Som 44 årig gifter
hun sig med Frederik Wilhelm Dannemand, som er 71 år.
Ja der er alt fra konkurs, fornemme adresser i København,
godsejer, umyndiggørelse og død allerede i 1886 – 2 år
efter vielsen og han dør 2 år senere i 1888.
En god historie – hvordan en ganske jævn jysk pige
kommer tæt på de kendte i København. Også selv om man
kom fra Sømosen i Brædstrup.


Alf Pedersen og Sdr. Vissing Staldinventar A/S
Tove Dahl Pedersen

I forordet blev det nævnt at der er personer i området, som
gør det et fantastisk sted: Her er et eksempel på en meget
positiv historie om en familie som startede karrieren helt
fra bunden og med årene drev en større virksomhed. Tak
for indblik i livshistorien og ikke mindst det private, som
der også blev plads til. En fornøjelse at læse om firmaets
udvikling i Sdr. Vissing til den langt større produktion i
Brædstrup. Om mangeårige medarbejdere. Få genopfrisket
historien om ”Staldinventaren” – desværre døde Alf efter
pludselig at være blevet ramt af uhelbredelig sygdom. Men
tak til Tove for at du vil fastholde historien til glæde for
læserne.


Brædstrup Musikskole fra starten i 1983 og videre frem.
Karen Bækbøl

Musik skaber glæde – denne artikel bærer præg af, at de
børn som har nydt godt af undervisningen virkelig er blevet
aktiveret og oplevet glæden ved at spille et instrument og
måske deltage i små teaterstykker.
Nyd de gode billeder af glade børn og informative
illustrationer.
Rigtig mange har været gennem skolen og der er nævnt en
lang række deltagere både på bruger- og lederplan. Der er også blevet plads til en gennemgang af de skiftende spillesteder og organisationen og samspillet med Brædstrup Kommune. Godt at historien om musikskolen er blevet skrevet.


Hem – en landsby syd for Mossø. Hems udvikling 1930-2018
Jens Peter Boes

Jens Peter Boes har tidligere beskrevet Hem området her i
årsskrifterne tilbage fra 1700 og frem til 1930. I år bringer
vi den sidste artikel med perioden fra 1930-2018. Boes
følger gårdenes udvikling, ejerforhold, gode tider, det
daglige arbejde. Nogle steder i området er der nu kommet
store villaer i stedet for små landbrug. Men ingen kan tage
den flotte natur fra området – smuk ved Mossø.


Skrædderslægten Cramer i Underup
Remy Cramer

Remy Cramer blev kendt på arkivet, da han søgte om
lokale oplysninger om slægten i Underup. Lidt senere
udkom hans bog ”Mariane Jensdatter Thranes miserable
liv” Miserabel – ja med en fængselsdom på over 40 i
Viborg Tugthus. Senere kommer slægten til Underup. Her
beskrives detaljeret de steder hvor familien har boet og
man følger den del efterkommere som gennem mange år
blev boende i området.


Klostergård i Vissingkloster, Sdr. Vissing
Af Peder Kristensen Pedersen (Død), formidlet og bearbejdet af Knud Mørk Hansen

Denne artikel er et eksempel på, at det er godt at historie
interesserede personer gemmer noget fra fortiden – og med tiden afleverer på lokalhistorisk arkiv.
Knud Mørk har et erindringshefte fra 1964 – skrevet af en person som er født i 1883. Det giver indsigt i lokalhistorie over mange år.
Et uddrag herfra er i år Klostergård i Sdr. Vissing sogn.
Der fortælles om køb af gården, bygningerne, redskaber og maskiner. Jordens drift gennem året. Beskrivelse af husholdningen, både hvad man lavede og hvad der i øvrigt hørte til i stuehuset. Desuden har Knud Mørk bidraget med tegninger til artiklen – prøv at studere dem nøje. Der er mange detaljer. Et stort stykke arbejde er udført – nu bliver det gemt – og stillet til rådighed for læserne.


Rasmus Toxen. Købmandverdensmand – godsejer
Lis Simony

I årsskriftet i 1990 altså for 29 år siden havde vi lidt om Rasmus Toxen, men nu har Lis Simony gransket videre og har fundet meget nyt frem, som danner grundlag for denne artikel. Han døde i 1786 i Lundegård i Nim – men inden kan man sætte mange ord på ham bl.a. storkøbmand, godsejer og søfarende og opkøbte bl.a. krydderier i Amsterdam. For slægtsforskere er der mange oplysninger
at hente idet hans slægt er godt beskrevet. Mange personer i Nim og Horsens området er nævnt. Der er skifte efter ham i 1786 – værdier for 4.670 rigsdaler (omregn selv hvad det svarer til i dag)


Hvad kostede et rugbrød i 1640? Prisudviklingen gennem tiderne
Ejner Mørk Hansen

En noget anderledes artikel, end det vi plejer at bringe. Men har vi ikke alle tænkt på, at når vi så nogle priser for et par hundrede år siden – hvad ville det svare til i dag. Var det en stor gård tipoldefar havde? Hvor værdifuld var en ko eller husets indbo. En artikel med masser af research og beregninger. Vi har
alle hørt om pristallet, hvordan var det nu lige at det virkede?? Artiklen har en tabel, således man selv kan beregne en prisudvikling fra årene omkring 1640 og frem. Prøv selv at bruge tabellen og bliv overrasket.


Begivenheder i Brædstrupområdet 2018-2019-læst i Horsens Folkeblad
Henrik Sandvad og PeterHald Journalister, Horsens

Det er efterhånden en tradition, at man på Horsens Folkeblad samler nogle overskrifter og billeder fra årets gang i området. Der er nævnt 31 omtaler, disse er illustreret med 11 billeder. Så der er rig lejlighed til lige at få genopfrisket året siden sidste årsskriftsudgivelse. I får lige nogle stikord: Opførelse og åbning af Jem og Fix. Landbetjenten på pension og ny tiltræder, polemik omkring Folkeblad og Brædstrup
Avis. busruter, købmandsbutik i Nim. Renovering af Brædstrup gl. posthus. Bagermester igen på Bredgade, Kroen nedrives. Sognepræsten Berit Hune sagde farvel efter 22 år.
Tak til Henrik Sandvad og Peter Hald.


Årets gang i Brædstrupegnens Hjemstavnsforening
Benny Andersen

Masser af aktivitet på Stjernholm – er et besøg værd ikke mindst når der adskillige gange om sommeren er lavet ekstra aktiviteter. I Tinghuset kommer gæster til arkivet og frihedssamlingen, mange har fået nye oplysninger eller kopi af materiale med hjem. Og årsskriftet blev også lavet.
Hjælperne var på tur til sydfyn – bl.a. Broholm Slot, samt nogle andre steder. Mange har tænkt på afleveringer til arkivet. Dejligt når vi bliver betænkt, det er jo forudsætningen for at vi kan hjælpe andre med lokalhistorien.