Årsskrift 2021

Forord
Niels Rasmussen Årsskriftet starter med et positiv forord ved en person – Niels Rasmussen – som roser byens udvikling, de aktiviteter der sker, det frivillige arbejde i foreningerne og ser med positive øjne på fremtiden. – ja så er han jo selv en af de frivillige i Ældresag og Ældreråd.

Brædstrup Vaskeri og Renseri – 1947 til 2018
Ragnhild Friis Nielsen 70 års med vaskeri i byen. Med den lille butik med de brune pakker som rigtig mange kender, men inde bag ved var der masser af plads – (i det tidligere mejeribygning). Husker I hvor vaskeriet tidligere havde til huse?? Ragnhild og Vagner har vasket mange duge og renset tøj og måtter rengjort og fordelt til mange steder i by og opland.

125-års jubilæum i Træden Forsamlingshus Mette Felbo
Mette Felbo har blandt andet gennemgået protokollerne, læst bestyrelsesreferater og refereret fra generalforsamlinger. Det giver et godt indblik i de 125 år aktivitet i samlingspunktet i Træden landsby. Der er nævnt masser af aktiviteter gennem tiderne.

Brædstrup Motor Compagni i perioden 1949 til 1973
Marianne Grøngaard Loldrup Mange husker nok Arnold Grøngård. Naturlig forklaring – opstart i 1949 i Nørregade 25. En eminent sælger – stedet var værdsat med bilsalg og værksted. Adskillige lokale har haft der ansættelsesforhold her ikke mindst på værkstedet. En god fortælling om en arbejdsplads og en om familiens daglige liv og gøren. En tidlig død kun 55 år – gjorde at virksomheden blev overdraget til værkføreren Jørn Kristensen (som i øvrigt drev virksomhed i mange år her i byen – det er en helt anden historie). Tak for en god beretning krydret med gode billeder – en skøn regning fra 1956 hvor man kunne få meget lavet for kr. 199.40.

Fra fattig landsbydreng i Brædstrup til mangemillionær i USA
Else Bundgaard

Indlevering af materiale herunder 5 breve. Tiden er 1938-1947 og de er sendt fra Chicago. Peter Petersen Rejsenhus – Han stammer fra Underup og udvandrede til USA. Familien flyttede til Føvling og der er stadig en gravsten som er rejst brødrene Peter og Georg. Det er en af de udvandrer som havde succes. Kort sagt via bankvirksomhed og ejerskab af The American Glove compagni (handskefabrikant) – Stor kunde den amerikanske hær under verdenskrigene. Han endte med en formue på 3,5 mill ( i 1958) De mange penge blev bl.a. delt til familien i Danmark – herunder arvede en slægtning i Bryrup kr. 270.000 som landbetjenten personligt overdrog.

I krig og kærlighed ved Vestbirk sø – Susie Johnsen
 Karl Otto Letsch var samarit i den tyske hær og en periode udstationeret til Vestbirk Højskole. Men det kunne være en kendt historie for mange år siden, men sådan er det ikke. Først i 2008 finder Susie Johnsen en kasse på loftet efter moderens død. Kassen indeholder en brevveksling mellem moderen Solveig og Karl Otto. En hemmelighed som har bestået i mere end 60 år. – En forelskelse og brevveksling samt billeder godt gemt af vejen.
Læs historien om hvad brevene kunne fortælle og kontakten til soldatens familie.

Mindesten over borgmester Hans Mikkelsen – Keld Pedersen
Årsskriftet 2013 indeholder en informativ beskrivelse af Mikkelsens virke udarbejdet af Erik Rask Petersen.
Nu har Keld Pedersen lavet en beretning om hvordan eftermælet – Stenen foran det tidligere rådhus – blev til.
Der blev nedsat en komite, som arbejdede med forslag om et mindesmærke. Vi får historien om de tanker der blev gjort lige indtil den stenen blev afsløret den 27.10. 1980

Da Århus og Skanderborg Amter valgte Brædstrup – Tage Agerholm
En fortælling om det danske veterinærvæsen og opstarten med dyrlæger på egnen indleder artiklen – herefter følger den nøje gennemgang af de enkelte dyrlæger fra vort område. Informativ beskrivelse af de sygdomme som over tiden skulle behandles. – Der fortælles om deres praktisering hos landmændene. Desuden berøres deres familieforhold og bopæle. Tages egen aktive periode startede i 1961 så han har stor kendskab til branchen på egnen. Fra 1970 samles de forskellige dyrlæger i et fællesskab – Dyrlægecentret.

Landbolivet på Bolund fra 1955 til 1986 Anna Laurberg

I den sydlige del af Brædstrup kommune finder man en proprietærgård – Bolund. Anne Laurberg fortæller om barndomshjemmet som hendes mor og far Rosa og Gunnar Jørgesen ejede fra 1955 og til 1986. En skøn fortælling om hvad der skete på gården – både produktionsmæssigt og i stuehuset når den stor gård skulle fungere med en stor husstand til daglig. Det var dengang hele familien hjalp hinanden uanset om det var med æg, kyllinger, kartofler eller høsten. Artiklen er også et tidsbillede af hvad børn kunne være med til hjemme og i de nærliggende byer.
Nyd de dejlige billeder fra livet på landet – sådan er det ikke helt mere.

Sømosegaard – et godt friluftliv
Tage Agerholm og Kjeld Christensen

Så går vi ca. 50 år tilbage. Spejderne har behov for lokaler. Læs om planerne for enden af Rosengade – En skovridderbolig som aldrig blev opført – og heller ikke et spejderhus der, selv om der var stor velvilje fra Mattrup Gods. En gruppe Karl Skov, Poul Erik Pedersen og Tage Agerholm arbejder videre og forhandler med borgmester Hans Mikkelsen. Det blev i stedet for en bygning i Sømosen – Sømosegård.
Vi hører om renoveringen af ejendommen – herunder det arbejde der lå i at skaffe midler – og masser af frivillig arbejdskraft. Det lykkedes og i 1977 var man klar til indvielse.

Lundehøj – privat alderdomshjem i Nim – Lis Simony
En artikel i årsskriftet fra 1992 har givet Lis Simony inspiration til artiklen om Lundehøj. Ja det er rigtigt, at der har været et alderdomshjem i Nim. Læs om familien Momme. Der redegøres for hendes familieforhold ud fra de kilder som kirkebøger og folketællinger som er tilgængelige. Allerede i 1930 er der en fortegnelse over beboerne. Senere viser en tælling fra 1940 endnu flere beboere. Kirkebøgerne fortæller således at en lang række borgere sluttede deres dage på plejehjemmet. Det fungerede indtil midt i 60erne.
Sluttelig har en senere ejer fortalt om bygningen – som stadigvæk kan findes på Østerbyvej 21.

Begivenheder i Brædstrup-området 2020-2021 -læst i Horsens Folkeblad
Henrik Sandvad og Peter Hald Journalister, Horsens Folkeblad og Brædstrup Avis.

Et tilbageblik i det forløbne år skal vi have med Peter Hald og Henrik Sandvad har fundet nogle højdepunkter frem alt sammen illustreret med billeder.
Lad mig nævne enkelte indslag: Byggeboom –både erhverv og boliger, Aktivitetspark påbegyndes. Pølsevognen flyttes. Sønderhavens lejere flytter ind. Penge til legeplads i parken. Ny slagter åbner butik. Vaskeribygningen åbner med bryghus og spisested.
Protester mod grusgrav tæt på Sønder Vissing.
Folkeparken færdig og indvies ved arrangement Musik i gaden – det samme sker med det nye banetorv.
Aldrig har der været så mange mennesker i midtbyen. – og meget meget mere.

Årets gang i Brædstrupegnens Hjemstavnsforening
Benny Andersen

Disse sider kunne nærmest være blanke – Coronaen lukkede jo næsten foreningen – ja vi kunne ikke en gang komme i Tinghuset.
Præsentationen af årsskriftet måtte vi aflyse. Stjernholm fik ødelagt det meste af året. Men tiden blev så bruget på en vigtig investering. Varmeforsyningen på Stjernholm kørte på sidste vers – nu er stuehuset opvarmet med helt nyt jordvarmeanlæg.
Endelig er alle foreningens aktiviteter igen i gang – kom gerne og vær med.
Der er Museumsjul i slutningen af måneden.