Årsskrift 2022

 Forord Heidi Skovbølling HolmTak til Heidi Skovbølling Holm for at skrive i dette årsskrifts forord. En positiv opridsning af de gode tiltag rundt i kommunen. Byen vokser år for år så alt i alt en positiv udvikling. Så er det ok med et smil på læben som du skriver.
 Brædstrup FDF Kjeld ChristensenFDF i Brædstrup blev oprettet i 1964. Utallige unge mennesker har gennem tiden været deltagere i sommerlejre, klubaftener og masser aktiviteter. En detaljeres gennemgang af foreningens virke fra de første år og mange år frem.
 Starten på udgravning af kvartssand i Sdr. Vissing   Viggo Sørensen  Alle fra vort område ved at der bliver gravet masser af kvartssand i området ved Sønder Vissing og Addit. Men sikkert ikke mange som kender til historien fra starten – Viggo Sørensen fortæller om stedet og udvindingen fra 50erne og frem. Vi hører om ejerforholdene gennem tiden. Sand er ikke bare sand – der er mange kvaliteter alt efter hvad det skal anvendes til.
Tak for indsigten i den del af en historie med mange arbejdspladser og stor aktivitet i ”guldet” som ligger under mulden.
 Elektrikerlærling   Lars Viby MogensenEn beretning som lærling hos installatør Hansen – nok i bedre kendt som det sted som Juelsgård drev virksomhed og forretning fra.  Hvad siger i til en lærlingeløn på 35 kr. om ugen. En levende fortælling om dagligdagen. I sagens natur foregik meget jo ude hos kunderne. Tænk at nogle steder stadig var uden elektricitet og badeværelser var et fremmedord. Så der var opgaver nok.
 Diskenspringer og hvad så?   Bent ChristensenEn beretning om at være i lære i en købmandsforretning – Nemlig hos købmand Meldgård. Flere humoristiske oplevelser er fortalt. Vi hører om hverdagen, om varegrupperne, Tænk også på uddannelsen i skolen som bl.a. omfattede dobbelt bogføring og maskinskrivning.
Sådan var en læreplads i slutningen af 50erne.
 Typograflærling  Jørn Hansen  PræsentererHvordan var det at stå i lære i 1959 på Brædstrup Avis. Erindringer herfra fortælles. Forretningsgangen på sådan en arbejdsplads tænker ungdommen nok ikke på i dag.
Ingen digitalisering.
Vi hører om dagligdagen, skolen, svendeprøve – og så var chefen lige tennisinteresseret.
 Krigsinvalid i krigen 1864   Magne Lund    Historien tager udgangspunkt i en gravsten på Grædstrup Kirkegård.  Søren Peter Hansen deltog i krigen 1864. Forfatteren har prøvet at finde alt information frem om personen – hans deltagelse i krigen – hvor han bliver såret. Ophold på lazaret. Hans familie og hjemkomsten til Dauding igen. Vi hører om hans tilknytning til en af de gamle gårde i Brædstrup nemlig Bjerregården. – Hans død i 1865 og hvad hans skifte fortæller. Fantastisk hvor meget stof der kunne findes – og lader tankerne gå tilbage og fundere over hvad egnens beboere egentlig tænkte om sådan en skæbne.
 Med flint har oldbonden tømret, kriget Lars Sørensen  Nu skal vi en tur ud i Træden og Tønning området. Her findes en masse som jeg i hvert fald ikke ville få øje på. Man går en tur og bruger det skarpe blik – Lars Sørensen søger og finder. Glæd jer til at blive klogere på hvad der findes af flintesten – som vi bare haster forbi i hverdagen.
En lærerig artikel om flinten gennem tiderne og dens anvendelse.
 Den retsindige herredsfoged i Brædstrup   Hans-Ole Mørk  Herredsfogedens virke var her i Brædstrup – en historie om hvordan han kom til at påvirke en families fremtid.
Det drejer sig om en slægtsgård – ejet gennem 5 generationer. Kunne være gået tabt i 1872. Vi hører om slægtens medlemmer, men hovedpersonen er Hanne Sophie Charlotte Amalie Bendtsen – kaldet Sofie og gården Sofiesminde.
Hun bliver gift i 1871 med Laurits Berthelsen, Nedenskov  og de overtager slægtsgården.
Hun fortryder giftemålet 3 måneder senere – og så starter dramaet – med delte meninger – pengene, ophold for forældrene på aftægt – deling af gårdens værdi – mægling
Herredsfoged Købke spiller en central rolle – læs selv den spændende sagsbehandling inden det hele ender i det der kan kaldes et forlig og skilsmisse. Slægtsgården bliver reddet og manden flytter til Sdr. Vissing
 Erindringer fra et skoleliv Gudrun Wammen – Tilrettet af Else Bundgård

  ______________________ Anelyst – møllen i Nim Lis Simony    

Dejligt når nogen skriver erindringer og afleverer til lokalarkivet. Denne artikel er sammensat med tilføjelser fra Else Bundgård, som kendte forfatteren personligt. Gudrun levede et langt liv og døde i 2012.
Vi får fortællingen om at være lærerinde gennem mange år startende omkring 1934 og frem. Voerladegård skole spiller en central rolle. Vi får oplevelsen om sirlig håndskrift og akvarelmaling og sangkor.
Gudrun sluttede livet på Plejehjemmet Egebo – og nåede at runde de 100 år og lidt til. ___________________________________________
Næten alle byer havde en mølle – Også i Nim.
Lis Simony har forsket i kilderne og beskriver hvad der kan findes om møllerne og deres familier gennem tiderne og disse tider strækker sig over mere end 200 år. Lige indtil møllen nedbrydes i 1972. Har man slægt i Nim og omegn – er der mulighed for at kunne finde en forfader omtalt. Der er rigtig mange navne og årstal.
 Begivenheder i Brædstrup-området 2021-2022
-læst i Horsens Folkeblad Henrik Sandvad og Peter Hald
Journalister, Horsens Folkeblad og Brædstrup Avis.
Her kan nævnes: Både byfest og musik i gaden som tiltrækker mange. 6,5 mill i lotto. Ny slagterbutik åbner, PHC ejendomme køber igen bygninger. Star me lukker efter 15 år i Bredgade. Cafe Banesti åbner. Pejsegården fejrer 50 års jubilæum. Aktivitetspark åbnede. Succes i løbeklubben 824 deltagere til Den genfundne Broløb.
Høje elpriser rammer svømmehallen. Jubilæum i tømrerfirmaet Brønd og Hartvigsen.  
Og meget mere.
Brædstrup Hjemstavnsforening   Benny AndersenSluttelig lidt om foreningen – nu er det blevet normale tider igen til at mødes og få afviklet arrangementerne. Lidt udskiftning i bestyrelsen – Ellen Schmidt og Else Bundgård har overladt pladserne til Jørgen Korshøj og Erling Nielsen. Et andet tema er energipriserne ikke mindst på opvarmningen på Stjernholm.
Vi havde lige et 50 års jubilæum med udstilling i hele Tinghuset.