Bliv medlem

Bliv medlem!

Ved at blive medlem af Brædstrupegnens Hjemstavnsforening støtter du arbejdet med at indsamle og bevare historien i vores område.
Kontingentet er fastlagt til kr. 100 for enlige samt kr. 150 for en husstand pr år
Betaling sker via overførsel til vores bankkonto.
Vi udsender desuden af og til nyhedsmails til vores medlemmer, her forsøger vi at fortælle om, hvad der sker af nyt i foreningen

Kontakt