Hvad er formålet med et lokalarkiv

Hvad er et lokalhistorisk arkiv?

Det er det sted, hvor grundmaterialet til den lokale kulturarv bevares. Egnens folk har gennem godt 25 år overgivet gamle papirer, billeder, skøder, beretninger, dagbøger, – ja, alt der kan fortælle om egnens fortid og nutid, til dette arkiv. Her kan alle komme i åbningstiden og bede om hjælp til at finde ud af, hvornår mon vores forsamlingshus blev grundlagt, hvem stiftede vores forening, eller må vi se skolebillederne fra Brædstrup skole.
Arkivet er altså borgernes, foreningernes, virksomhedernes og institutionernes hukommelse her i kommunen. Det er arkivets opgave, at indsamle, registrere, bevare og udstille vor fælles fortid. Det indsamlede materiale stilles til rådighed for offentligheden og betragtes som offentligt eje.

GET STARTED NOW