Generalforsamling 2024

Generalforsamling 2024

Generalforsamling den 11. marts 2024

Mandag den 11. marts afholdt vi generalforsamling her i Tinghuset. Der var pænt fremmøde.
Formand Benny Andersen bød velkommen og fremlagde dagsorden for aftenen. Der blev valgt dirigent Ejvind Jørgensen.
Herefter gennemgik man beretninger samt regnskab. Beretningerne fortalte om livlig aktivitet i alle afdelinger og økonomien ser meget fornuftig ud.
På valg var Knud Møller, Charlotte Bahnson samt Erling Nielsen alle genvalgt.
Kontingentet besluttede man at fastsætte som hidtil. Enkeltpersoner kr. 100/husstand kr. 150
Efter generalforsamling blev der budt på kaffe og kage og herefter holdt Bendt Nielsen et spændende og levende foredrag om Stjernholm gennem tiderne.