Årsskrift 2020

Årsskrift 2020
Årets bidrag af artikler
Lad os kikke på både indhold og forsiden af årets eksemplar. Se også tidligere udgaver !

Forord

Helle Voldby

Tak til Helle for at du vil indlede årsskriftet. Du ser Brædstrupområdet med positive briller. Området er i udvikling og det er den gode – Man tilvælger nu Brædstrup. Alle kan se at der sker noget her. Så nævnes coronaen (ja øv for den) – lidt af en bremseklods. Men livet går videre, bare på en anden måde. Tak for roserne om at samle historien i disse udgivelser.

Tandlægehuset og Brædstrup implantantcenter

Hugo Eriksen

Rigtig mange i Brædstrupområdet kender Tandlægehuset. Men færre kender opstarten og dens udvikling. Om kort tid er det nemlig 50 år siden etableringen skete. Hugo Eriksen var initiativtageren – (sammen med hustruen Else). Vi får fortællingen om de overvejelser der er før man bliver selvstændig tandlæge. Opstart på 1. sal i bygningen hos Jyske Bank – senere udflytning til det nye tandlægehus – som siden er blevet udbygget flere gange. Behandlingen inden for tandplejen udvikles løbende med nye tiltag og kurser. Et godt makkerpar med Niels Erik Knudsen – gjorde at man senere kunne aflevere (sælge) en virksom hed til efterfølgeren og udviklingen fortsætter idet der nu er 37 ansatte og en stor kundekreds.

Genforeningsstenen

Gerda Kjærgaard –død 1992

Her i 2020 er det netop 100 år siden genforeningsstenen kom på sin plads foran apoteket i Brædstrup – ja selvfølgelig det apotek som i mange år lå på toppen af Bredgade midt i byen. Gerda Kjærgaard skrev for 30 år siden om stenens transport fra Løndal til Brædstrup og indvielsen med tale af minister Klaus Berntsen. Mange steder har der i jubilæumsåret været festligheder og så alligevel ikke på grund af coronavirus. Men årsskriftsudvalget syntes at I skulle have historien om stenen og lidt danmarkshistorie.
Tysk marinehovedkvarter i Brædstrup

Knud P. Jørgensen

Der skete noget i Brædstrup også i de 3 sidste måneder af krigen. Marinehovedkvarter var placeret her. Det fremgår, at primær lagde tyskerne beslag på Centralhotellet, kroen, tinghuset, skolen – og gjorde stor brug af parken. Meget materiale fra dengang blev destrueret i forbindelse med krigens afslutning – efter kodeorden ”Regenbogen”. Ry flyveplads spiller også en stor rolle. Projektet kan vel betegnes som udvikling af ubåde i forskellige arter. I slutningen af artiklen er der en beskrivelse af de forskellige fartøjer. I frihedssamlingen på Tinghuset findes en del materiale omkring dette udviklingsarbejde.
Addit – en landsby i Midtjylland

Jens Peter Randløv Boes

Jens Peter Boes har gennem flere artikler beriget os med viden omkring Dørup og Hem området. Denne gang er han på hjemmebane, idet han har været lærer i Addit. Nu fortæller han om Addits historie. Historien starter omkring bronzealderen og kommer næsten op til 2020. En god og gennemarbejdet artikel om gårdene, vejene, noget om ejerforhold, udskiftningen 1794 og efterhånden overgang til selveje. Artiklen sluttes af med at konstatere at der har været mange landbrug – men i 2018 er der ingen i Addit mere. Men der er så meget andet!

Æ Landbobank

Ejnar Mørk Hansen

Som titlen næsten fortæller skal vi langt tilbage i tiden – helt præcis til 1953 og følge banken nogle få år frem. Ejnar er også en af de bankfolk, som ikke løb af pladsen. Det var en livsstilling. Med stor korrekthed og detaljeret får vi fortalt om livet som bankelev og bankens funktioner i al almindelighed. Meget beskrivende – næsten en drejebog til en gammeldags film. Respekten, de mange produkter, hjælpemidler. Hvem kender grisekontrakter, checkryttere og veksler. Og så også det omstændelige med at skrive beløbene i protokoller m.v. – alt sammen for at kunne lave en korrekt renteberegning (rentetal) – manuelt. Gode ungdomsminder – og halv løn som soldat.

Smedeliv i Tyrsting – Herdis Kjær Jensen

Birgit Wiborg Jensen

Her i året 2020 er det også et rundt år for Herdis, det fortæller kirkebogen for Ring sogn. Birgit Wiborg Jensen tog en tur til Tyrsting – mon ikke hun gæstfri fik en god kop kaffe. Hun har nu fået historien om et langt og godt liv levet i Tyrsting. Kendte nok alle og alle kendte Herdis og Søren – det var jo smedene i Tyrsting. Her fortælles om livet at være landsbysmed. Historien har også visse luner – læs dem selv. En legende – den kvindelige landsbysmed. Efter Sørens døde drev hun smedeværkstedet videre og sluttede først i en alder af 86 år. – Der havde da også været tid til foreningsarbejde – herunder skal nævnes hun også har hjulpet med til i Brædstrupegnens Hjemstavnsforening.
Erindringer om besættelsen og befrielsen

Gudrun Frisch Herrik

Dejligt at hun har interessen for barndomsbyen. Og endnu bedre at hun nu kan berige os, med hvad en ung pige husker fra besættelsen og befrielsen. Hvordan det var at bo oven på en tysk besættelse. Realskolen var beslaglagt af tyskerne, men familien boede i deres lejlighed ovenover. Vi får fortællingen om lazarettet, tankerne for en skoleleder om at kunne gennemføre undervisning i besættelsesårene. Alt er illustreret med billeder fra byen – og det er billeder som ikke ret mange har set i forvejen. Vi får fortællingen om befrielsen og hvad der sket umiddelbart efter. En skøn levende beskrivelse af forholdene – jeg kunne sagtens læse mere fra om det men artiklen slutter med poesibogen.

Frisørhjørnet

Jørgen Hansen

En rutineret skribent har givet os historien at være frisør i Brædstrup – og om en markant bygning på Bredgade. Jørgen har før skrevet i årsskriftet. Denne gang er det hans oplevelser fra frisørsalonen – dels hvad han er blevet fortalt og hans egne oplevelser set med drengeøjne. Gode fortællinger om livet i salonen – personalet – kunderne. Med en far som konkurrencemenneske – så bliver det til en aktiv familie – frisørkonkurrencer, sports do, deltagelse i det offentlige liv i Brædstrup. Ordet brylcreme går igen nogle gange – hvem husker ikke det. Suppleret med indlæg fra et par ansatte – Tak til Betty Hansen og Åse Pedersen. Der er også tips til Brædstrup Avis – der omtales i Horsens Folkeblad, at en mand har fået kr. 10,- for at lade sit overskæg falde. Sluttelig hører vi om salonens salg og afvikling – men det har været iøjnefaldende i bybilledet, idet farfaren startede i 1907.

Tyskerhullet–
en vandrehistorie?

Knud Møller

______________________

Voervadsbro – igen

Ole Stig Johannesen

Nu kommer vi til et emne om overlevering eller facts. Knud har fundet begge dele frem. Vi skal tilbage til 1864 og egnen omkring Kloster Mølle og kirkegården i Nim og en snert til Voerladegård.
Soldater og en vejviser omkommer i Gudenåen. Der er skrevet om det flere gange i aviserne – bl.a. Horsens Folkeblad 1946, Århus Stifts årbog 1931, kirkebogen i Nim, Jyllands-Posten 1958 og Voerladegård kirkebog.
Men lokalt spændende at arkivet har fået indleveret et stilehæfte. Stilen omhandler begivenheden. Den er skrevet på Rødding Højskole i 1922. Knud har nu samlet trådene og gengivet hvad der kan findes om emnet – men slutter af med at lade læserne tænke på, hvilken jeg turen gik, hvilke broer ved Gudenåen som skulle ødelægges – og var uheldet en ulykkelig hændelse eller med ”vilje”. _________________________________________________________________________________________
Dejligt når nogen læser artikler godt og grundigt. I 1991 og 2011 har der været artikler om Voervadsbro – bro.
Når man nu graver længere ned i arkivalierne på rigsarkivet, så findes der mange gang mulighed for at supplere. Det er det som her er gjort. Der er gemt en del om broen fra 16 og 1700 tallet. Meget omkring ejerkredsen af broen, vedligeholdelse og syn. Men også en konklusion at broen over Gudenåen er meget gammel – nok mindst 500 år.
Begivenheder i Brædstrup-området 2018-2019

-læst i Horsens Folkeblad

Henrik Sandvad og Peter Hald

Journalister, Horsens Folkeblad og Brædstrup Avis.

Det er efterhånden en tradition, at man på Horsens
Folkeblad samler nogle overskrifter og billeder fra årets gang i området. Der er nævnt 39 omtaler illustreret med 10 fotos. Så der er rig lejlighed til lige at få genopfrisket året siden sidste årsskriftsudgivelse. I får lige nogle stikord: Podcast vedr. den genfundne Bro, nye legeplads ved skolen, 32 nye lejligheder skal opføres på stedet hvor Brædstrup kro lå, Træden forsamlingshus fejrede 125 år. Pensionistforeningen fyldte 80 år. Corona – corona – lukker næsten alt så som foredrag, udstillinger, fritidstilbud. Aktivitetsparken skaffer penge og gør klar til første fase. Klosterkær – Gudenåen blev genfødt. Pejsegården næsten nedlukket, men laver tiltag som take-away mad og bilbanko. Pølsevognen lukker, Ib´s bageri og nabohus nedbrydes. Gudenå Campingplads oplevede sit bedste år.
Årets gang i Brædstrupegnens Hjemstavnsforening

Benny Andersen

Overskriften er desværre – delvis lukning. Tinghuset har været lukket en længere periode. Stjernholm har aflyst det meste af sommerens åbningstider og aktiviteter.
Men alligevel er der blevet arbejdet med vedligeholdelse og nye udstillinger. Arkivet har været løbende i gang med registreringer og besøg med begrænset antal gæster. Frihedssamlingen har også være aktive og årsskriftet kom også på gaden både 2019 og nu her 2020.
Generalforsamling er udskudt – der blev ikke nogen udflugt i år.
Håber på bedring af virusforholdene – så vi kan komme tilbage til ”normale” tider.